Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2020 kwartał III - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 672 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z zal 1,2.pdf (99,58KB)
PDFuchw. nr 672 zalacznik nr 3.pdf (92,96KB)
PDFuchw. nr 673 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z zal 1 i 3.pdf (81,86KB)
PDFuchw. nr 673 zalacznik nr 2.pdf (77,86KB)
PDFuchw. nr 674 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Hetman Krapkowice.pdf (53,27KB)
PDFuchw. nr 675 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Akademia Piłkarska.pdf (53,51KB)
PDFuchw. nr 676 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Stodoła św. Marcin.pdf (54,79KB)
PDFuchw. nr 677 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym Parafia NMP Otmęt W gronie seniorów.pdf (54,36KB)
PDFuchw. nr 678 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu LZS Stradunia.pdf (53,12KB)
PDFuchw. nr 679 w sprawie podania do publicznej wiadomości za II kwartał 2020.pdf (80,12KB)
PDFuchw. nr 679 zalacznik nr 1.pdf (81,46KB)
PDFuchw. nr 679 zalacznik nr 2.pdf (59,04KB)
PDFuchw. nr 680 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowikiego na 2020 r. zal nr 1,2.pdf (101,05KB)
PDFuchw. nr 680 zalacznik nr 3.pdf (93,05KB)
PDFuchw. nr 681 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego zał. nr 1,2,3.pdf (101,23KB)
PDFuchw. nr 682 w sprawie opinii do POŚ Gogolin.pdf (49,71KB)
PDFuchw. nr 683 w sprawie opinii dla inwestycji drogowej Budowa drogi Posiłek Rogów Opolski.pdf (50,31KB)
PDFuchw. nr 684 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej - nauczyciel mianowany - poradnia.pdf (52,84KB)
PDFuchw. nr 685 w sprawie podziału środków AS 2020 (I transza)_I_zmiana_07_2020_przesunięcia z C2 na A1.pdf (63,92KB)
PDFuchw. nr 686 w sprawie podziału środków Moduł I - I transza Aktywny Samorząd 2020_Moduł_I_2.pdf (96,83KB)
PDFuchw. nr 687 w sprawie zmiany planu wydatków, dochodów na 2020 r.pdf (85,06KB)
PDFuchw. nr 688 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 r.pdf (50,07KB)
PDFuchw. nr 688 zalacznik nr 1.pdf (2,86MB)
PDFuchw. nr 688 zalacznik nr 2.pdf (46,60KB)
PDFuchw. nr 689 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok.pdf (100,54KB)
PDFuchw. nr 689 zalacznik nr 3.pdf (47,04KB)
PDFuchw. nr 689 zalacznik nr 4.pdf (93,01KB)
PDFuchw. nr 690 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok.pdf (102,20KB)
PDFuchw. nr 691 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Skalna Wies Gorazdze.pdf (54,78KB)
PDFuchw. nr 692 w sprawie upowaznienia Wicestarosoty w projekcie ECO Learning.pdf (55,48KB)
PDFuchw. nr 693 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z zal 1,2.pdf (91,69KB)
PDFuchw. nr 693 zalacznik nr 3.pdf (93,04KB)
PDFuchw. nr 694 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z zal.pdf (91,10KB)
PDFuchw. nr 695 w sprawie zaliczenie do dróg gminnych - Gm. Walce.pdf (55,97KB)
PDFuchw. nr 696 w sprawie zaliczenia do dróg gminnych- Grobla i Krzewiaki.pdf (48,22KB)
PDFuchw. nr 697 w sprawie zlecenia Fair Play realizacji zadania Perły kultury.pdf (51,80KB)
PDFuchw. nr 698 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projektow sport w 2020 r..pdf (51,85KB)
PDFuchw. nr 698 zalacznik do zalacznika.pdf (77,50KB)
PDFuchw. nr 699 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego - ost. 02.09.pdf (62,08KB)
PDFuchw. nr 699 zalacznik.pdf (62,99KB)
PDFuchw. nr 700 w sprawie zwolnienia od obowiazku realizacji tygdoniowego wymiaru godzin zajec - I.Medwid.pdf (53,61KB)
PDFuchw. nr 701 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Górnik Januszkowice.pdf (53,62KB)
PDFuchw. nr 702 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej TSKN.pdf (55,34KB)
PDFuchw. nr 703 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport ALPINO Katowice.pdf (52,85KB)
PDFuchw. nr 704 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport LUKS Winner.pdf (52,27KB)
PDFuchw. nr 705 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Jasiona.pdf (54,63KB)
PDFuchw. nr 706 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Krępna.pdf (54,69KB)
PDFuchw. nr 707 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru na rzecz osob w wieku emerytalnym SALUS.pdf (52,25KB)
PDFuchw. nr 708 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LZS Żywocice.pdf (54,36KB)
PDFuchw. nr 709 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Smolarnia.pdf (55,04KB)
PDFuchw. nr 710 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LKS VICTORIA Żyrowa.pdf (54,53KB)
PDFuchw. nr 711 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Żywocice.pdf (55,38KB)
PDFuchw. nr 712 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Gladiatores.pdf (54,03KB)
PDFuchw. nr 713 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Fair Play.pdf (53,28KB)
PDFuchw. nr 714 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Unia.pdf (53,27KB)
PDFuchw. nr 715 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport Kamień Śl.pdf (55,71KB)
PDFuchw. nr 716 w sprawie zwolnienia od obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec M.Nogalska.pdf (53,74KB)
PDFuchw. nr 717 w sprawie czesciowego zwolnienia z obowiazku realizacji wymiaru godzin S.Lasman.pdf (66,93KB)
PDFuchw. nr 718 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r..pdf (99,78KB)
PDFuchw. nr 718 zalacznik nr 3.pdf (93,01KB)
PDFuchw. nr 719 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r..pdf (95,93KB)
PDFuchw. nr 720 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport UKS Spiders.pdf (53,98KB)
PDFuchw. nr 721 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Koksownik Zdzieszowice.pdf (54,11KB)
PDFuchw. nr 722 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - LZS Żywocice Rozwój tenisa.pdf (67,81KB)
PDFuchw. nr 723 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Stowarzyszenie Szachistów Hetman.pdf (53,29KB)
PDFuchw. nr 724 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Zdzieszowice - Bike Team.pdf (54,28KB)
PDFuchw. nr 725 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej UKS Spiders.pdf (54,47KB)
PDFuchw. nr 726 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury i sztuki Fair Play.pdf (54,00KB)
PDFuchw. nr 727 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport LZS Dąbrówka Górna.pdf (52,37KB)
PDFuchw. nr 728 w sprawie zaopiniowania propozycji ZPKK dotyczacej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1477.pdf (51,85KB)
PDFuchw. nr 729 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (97,23KB)
PDFuchw. nr 729 zalacznik nr 3.pdf (93,01KB)
PDFuchw. nr 730 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z zal.pdf (98,77KB)
PDFuchw. nr 731 w sprawie powolania i ustalenia skladu oraz regulaminu komisji konkursowej sport 2020 r..pdf (51,64KB)
PDFuchw. nr 731 zalacznik - regulamin.pdf (50,95KB)
PDFuchw. nr 731 zalacznik nr 1 do regulaminu.pdf (48,46KB)
PDFuchw. nr 731 zalacznik nr 2 do regulaminu.pdf (48,46KB)
PDFuchw. nr 731 zalacznik nr 3 do regulaminu.pdf (71,11KB)
PDFuchw. nr 732 w sprawie sprawozdan finansowego i rzeczowego z prowadzenia biblioteki za I polrocze 2020 r..pdf (63,04KB)
PDFuchw. nr 733 w sprawie dofinansowan PFRON w ramach Aktywny Samorzad modul I.pdf (96,41KB)
PDFuchw. nr 734 w sprawie zmiany wpf na 2020-2033.pdf (49,79KB)
PDFuchw. nr 734 zalacznik nr 1.pdf (2,86MB)
PDFuchw. nr 734 zalacznik nr 2.pdf (45,01KB)
PDFuchw. nr 735 w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu za I polrocze 2020 r.pdf (31,53KB)
PDFuchw. nr 735 zalacznik nr 1 cz. I dochody.pdf (72,66KB)
PDFuchw. nr 735 zalacznik nr 1 cz. II wydatki.pdf (113,23KB)
PDFuchw. nr 735 zalacznik nr 1 cz. III informacja opisowa dochody.pdf (108,78KB)
PDFuchw. nr 735 zalacznik nr 1 cz. III informacja opisowa wydatki.pdf (59,93KB)
PDFuchw. nr 735 zalacznik nr 1 cz. III udzielone dotacje.pdf (73,65KB)
PDFuchw. nr 735 zalacznik nr 2.pdf (60,34KB)
PDFuchw. nr 735 zalacznik nr 2 zalacznik.pdf (42,09KB)
PDFuchw. nr 735 zalacznik nr 3.pdf (17,49KB)
PDFuchw. nr 736 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r..pdf (89,92KB)
PDFuchw. nr 737 w sprawie upowaznienia KPPSP do dokonywania zmian w planie wydatkow.pdf (54,96KB)
PDFuchw. nr 738 w sprawie materialow planistycznych do projektow uchwaly budzetowej na rok 2021.pdf (83,95KB)
PDFuchw. nr 738 zalacznik nr 1.pdf (48,44KB)
PDFuchw. nr 738 zalacznik nr 2.pdf (47,53KB)
PDFuchw. nr 738 zalacznik nr 3.pdf (42,93KB)
PDFuchw. nr 738 zalacznik nr 4.pdf (42,92KB)
PDFuchw. nr 738 zalacznik nr 5.pdf (48,40KB)
PDFuchw. nr 738 zalacznik nr 6.pdf (27,83KB)
PDFuchw. nr 738 zalacznik nr 7.pdf (25,54KB)
PDFuchw. nr 739 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji kultury fizycznej - Krap Sport Dance Litomyśl.pdf (53,45KB)
PDFuchw. nr 740 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji kultury fizycznej - Kamyki Kamień Śląski.pdf (67,29KB)
PDFuchw. nr 741 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji kultury, sztuki, dziedzictwa - Krap-Sport-Dance Zderzenia Taneczne.pdf (54,02KB)
PDFuchw. nr 742 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r.pdf (73,00KB)
PDFuchw. nr 743 w sprawie zmiany planu.dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r.pdf (74,82KB)
PDFuchw. nr 744 w sprawie zmiany uchw. 490-2020 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (54,46KB)
PDFuchw. nr 745 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z zal. 1,2.pdf (102,45KB)
PDFuchw. nr 745 zalacznik nr 3.pdf (93,51KB)
PDFuchw. nr 746 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z al.pdf (110,67KB)
PDFuchw. nr 747 w sprawie rozliczenia z przekazania srodkow KPP w Krapkowicach - dodatkowe służby.pdf (64,13KB)
PDFuchw. nr 748 w sprawie podwyższenia środka trwałego stanowiacego droge nr 1813 O Żużela.pdf (69,54KB)
PDFuchw. nr 749 w sprawie podwyższenia środka trwałego przebudowa Kamień Śl.-Kosorowice.pdf (70,25KB)
PDFuchw. nr 750 w sprawie podwyższenia środka trwałego przebudowa ul. Kamienna Gogolin.pdf (55,91KB)
PDFuchw. nr 751 w sprawie podwyższenia środka trwałego przebudowa ul. Kozielska, Żywocice.pdf (68,12KB)
PDFuchw. nr 752 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Stowarzyszenie Razem dla Obrowca.pdf (54,34KB)
PDFuchw. nr 753 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie.pdf (52,98KB)
PDFuchw. nr 754 w sprawie zatwierdzenia sprawzodania z realizacji projektu sport Stowarzyszenie OSIEDLOK.pdf (52,33KB)
PDFuchw. nr 755 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania z obszaru kultury fizycznej LZS Kromołów.pdf (53,06KB)
PDFuchw. nr 756 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Klub Skata Gogolin.pdf (53,78KB)
PDFuchw. nr 757 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Połączeni tańcem.pdf (55,76KB)
PDFuchw. nr 758 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Połączeni tańcem.pdf (55,12KB)
PDFuchw. nr 759 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Stowarzyszenie Osiedlok.pdf (54,08KB)
PDFuchw. nr 760 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym Osiedlok.pdf (55,71KB)
PDFuchw. nr 761 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Bike-Team Zdzieszowice.pdf (54,91KB)
PDFuchw. nr 762 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa Osiedlok.pdf (55,49KB)
PDFuchw. nr 763 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Kapija Sport.pdf (53,86KB)
PDFuchw. nr 764 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kuultury fizycznej Do Enso Gogolin.pdf (53,52KB)
PDFuchw. nr 765 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Zielina.pdf (54,20KB)
PDFuchw. nr 766 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie.pdf (52,24KB)
PDFuchw. nr 767 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Stowarzyszenia STODOŁA.pdf (54,25KB)
PDFuchw. nr 768 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2021 r. na prowadzenie nieoplatnej pomocy prawnej.pdf (67,56KB)
PDFuchw. nr 768 zalacznik.pdf (106,22KB)
PDFuchw. nr 768 zalacznik do zalacznika.pdf (43,63KB)
PDFuchw. nr 769 w sprawie zlecenia OSP Odrowaz realizacji zadania publicznego.pdf (55,46KB)
PDFuchw. nr 770 w sprawie regulaminu konkursu na najciezsza dynie.pdf (52,14KB)
PDFuchw. nr 770 zalacznik.pdf (131,31KB)
PDFuchw. nr 770 zalacznik do zalacznika.pdf (81,02KB)
PDFuchw. nr 770 zalacznik do zalacznika.pdf (94,69KB)
PDFuchw. nr 771 w sprawie regulaminu Konkursu warzywnego.pdf (49,96KB)
PDFuchw. nr 771 zalacznik.pdf (148,13KB)
PDFuchw. nr 771 zalacznik do zalacznika.pdf (94,69KB)
PDFuchw. nr 771 zalacznik do załacznika.pdf (81,68KB)
PDFuchw. nr 772 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r..pdf (105,78KB)
PDFuchw. nr 773 w sprawie zmiany wpf na lata 2020-2033.pdf (49,78KB)
PDFuchw. nr 773 zalacznik nr 1.pdf (3,01MB)
PDFuchw. nr 773 zalacznik nr 2.pdf (49,67KB)
PDFuchw. nr 774 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r. wraz z zal.pdf (77,72KB)
PDFuchw. nr 775 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 r..pdf (96,79KB)
PDFuchw. nr 776 w sprawie wybory projektow w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 r..pdf (64,93KB)
PDFuchw. nr 776 zalacznik.pdf (56,53KB)
PDFuchw. nr 777 uchw. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Rueda Battle z pasji do sportu.pdf (52,03KB)
PDFuchw. nr 778 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru dzialalnosci osob w wieku emerytalnym Polskiego Zwiazju Emerytow.pdf (54,47KB)