Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Obrady rozpoczęto 2020-10-22 o godz. 15:07:04, a zakończono o godz. 17:59:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Krzysztof Molfa
 14. Irena Pachowicz
 15. Sławomir Rowiński
 16. Katarzyna Sonik
 17. Monika Wąsik - Kudla
 18. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji: (15:07:00)

       a. stwierdzenie quorum, (15:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Szczepan Bryś

       b. przyjęcie wniosków do porządku obrad, (15:09:00)

w sprawie rozszerzenia porządku obrad o pkt 7e) (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(1):
  Arnold Donitza

       c. informacja o protokole z XVI Sesji (15:13:00)


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (15:14:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (15:15:00)


4. Informacja z zadań wykonanych na drogach powiatowych w roku 2020 (15:59:00)


5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok szkolny 2019/2020. (16:06:00)


6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście Krapkowickiemu (17:15:00)


7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (17:19:00)

       a. zmiany uchwały nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (17:19:00)

zmiany uchwały nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (17:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

Nastąpiła zmiana quorum (17:25:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Maciej Lisicki

       b. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r. (17:26:00)

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r. (17:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

       c. zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (17:31:00)

zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

       d. zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok. (17:33:00)

zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (17:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Kasiura, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

       e. zmiany Uchwały Nr X/99/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (17:38:00)

zmiany Uchwały Nr X/99/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (17:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki


8. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (17:40:00)


9. Wolne wnioski. (17:40:00)


10. Zamknięcie obrad. (17:55:00)


Zakończono sesję (17:59:24)