Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI Sesja Rady Powiatu

Obrady rozpoczęto 2020-09-24 o godz. 16:04:05, a zakończono o godz. 18:27:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Sławomir Rowiński
 17. Katarzyna Sonik
 18. Monika Wąsik - Kudla
 19. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji (16:04:00)

       a. Stwierdzenie quorum (16:04:00)

       b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (16:05:00)

zmiana w porządku obrad (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

       c. informacja o protokołach z XIV i XV sesji (16:11:00)


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (16:12:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (16:17:00)


4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku (16:45:00)


5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za I półrocze 2020 roku (16:48:00)


6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie (16:52:00)

       a. w sprawie petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego (16:52:00)

w sprawie petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza
 • PRZECIW (1):
  Katarzyna Sonik

Reasumpcja głosowania (16:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Marko Markowski, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński
 • PRZECIW (1):
  Helga Bieniusa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Kinga Kaptur

       b. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (17:00:00)

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (17:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Marko Markowski, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Józef Bukowiński

       c. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2020 r. (17:05:00)

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2020 r. (17:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kamrad, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Helga Bieniusa

       d. w sprawie projektu pn. „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny” (17:21:00)

w sprawie projektu pn. „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny” (17:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Roman Heinz, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski

       e. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (17:26:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (17:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Szczepan Bryś, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur

       f. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (17:31:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (17:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dawid Gembski, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Szczepan Bryś, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński


7. Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informacja o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim w 2020 roku (17:34:00)


8. Interpelacje Radnych (17:55:00)


9. Zapytania, wolne wnioski (17:55:00)


10. Zamknięcie obrad (18:27:00)


Zakończono sesję (18:27:23)