Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Starsoty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi w obrębie przysiółka Posiłek w Rogowie Opolskim”.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 w powiązaniu z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 28 sierpnia2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi w obrębie przysiółka Posiłek w Rogowie Opolskim”.

Inwestor: Burmistrz Krapkowic, 47 – 303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Lokalizacja inwestycji: Rogów Opolski przysiółek Posiłek, 160502_5.0014, Dąbrówka Górna 0001.

Numer ewidencyjny działki oznaczonej w katastrze nieruchomości, które przeznaczono pod inwestycje drogową: 929/1, 266/20, 266/25, 265/6, 264/8, 1020/1, 277/4 z k. m. 1.

Numer działki podlegającej podziałowi: 1020/1 z k. m. 1, na działki (1020/3, 1020/4 po podziale),

Numer ewidencyjny działki oznaczonej w katastrze nieruchomości, która zostanie przejęta
w całości na rzecz Gminy Krapkowice:
1020/3 (po podziale) z k. m. 1.

Nieruchomości lub ich części, których korzystanie zostanie ograniczone: 266/23 z k. m. 1 (budowa przyłącza zasilającego oświetlenie); 277/4 z k. m. 1 (budowa skrzyżowania z drogą gminną).

W związku z tym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, I piętro pokój nr 112A od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³°. Sprawę prowadzi Henryk Hehmueller Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej.

 

Z up.z Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej