Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę obory w miejscowości Komorniki na działce nr ewid. gruntów 1037 k.m.7

BS-B.6740.439.2020.HH                                                                                                

                                                                                                                               Krapkowice, dnia 21 sierpnia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO  

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 lipca 2020 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę obory w miejscowości Komorniki na działce nr ewid. gruntów 1032 k.m.7.

Inwestor: Anna Seifert - Szewior

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,I piętro pokój nr 112A, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego
Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska