Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV Sesja Rady Powiatu

Obrady rozpoczęto 2020-07-28 o godz. 16:03:29, a zakończono o godz. 17:08:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Irena Pachowicz
 14. Sławomir Rowiński
 15. Katarzyna Sonik
 16. Monika Wąsik - Kudla

       a. Stwierdzenie quorum (16:03:00)


1. Otwarcie sesji (16:03:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krzysztof Molfa

       b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (16:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Dariusz Willim


2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie (16:09:00)

       a. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki (16:09:00)

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

       b. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/133/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (16:16:00)

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/133/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

       c. w sprawie projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” (16:19:00)

w sprawie projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

       d. w sprawie projektu partnerskiego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19” (16:29:00)

w sprawie projektu partnerskiego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19” (16:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Helga Bieniusa, Szczepan Bryś

Reasumpcja głosowania (16:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

       e. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (16:38:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Arnold Donitza, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

       f. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (16:41:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (16:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dariusz Willim, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Marko Markowski, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Arnold Donitza, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś


3. Interpelacje Radnych (16:44:00)


4. Zapytania, wolne wnioski (16:44:00)


5. Zamknięcie obrad (17:07:00)


Zakończono sesję (17:08:29)