Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Obrady rozpoczęto 2020-06-09 o godz. 13:06:38, a zakończono o godz. 17:53:34 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Krzysztof Molfa
 13. Irena Pachowicz
 14. Sławomir Rowiński
 15. Katarzyna Sonik
 16. Monika Wąsik - Kudla
 17. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji: (13:06:00)

       a. stwierdzenie quorum, (13:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Arnold Donitza

       b. przyjęcie wniosków do porządku obrad, (13:10:00)

głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad (13:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Roman Heinz, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marko Markowski

       c. informacja o protokołach z XI, XII i XIII sesji. (13:13:00)


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. (13:14:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (13:16:00)


4. Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności w roku 2019 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2019 rok. (13:49:00)


5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2019 rok. (13:57:00)


6. Informacja z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2019 roku na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice. (14:11:00)


7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok. (14:21:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:21:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marko Markowski


8. Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach za 2019 rok. (14:50:00)


9. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej “ANNA” w Krapkowicach za 2019 rok. (14:59:00)


10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON rehabilitacja zawodowa) za 2019 rok. (15:06:00)


11. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2019 rok. (15:15:00)


12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. (15:16:00)


13. Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok; debata; rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (15:19:00)

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Marko Markowski, Arnold Donitza, Roman Heinz


14. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (16:26:00)

       a. sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2019 r., (16:26:00)

sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2019 r., (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Krystian Komander, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Szczepan Bryś, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Arnold Donitza, Marko Markowski, Roman Heinz

       b. skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok. (16:58:00)

skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2019 rok. (17:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski


15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (17:03:00)

absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (17:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Katarzyna Sonik, Szczepan Bryś, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Roman Heinz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marko Markowski, Arnold Donitza


16. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (17:07:00)

       a. Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów; (17:07:00)

Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (17:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Marko Markowski, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Szczepan Bryś

       b. zasad przyznawania stypendiów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów; (17:11:00)

zasad przyznawania stypendiów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Krystian Komander, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Marko Markowski

       c. regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki; (17:12:00)

regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki; (17:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Arnold Donitza

       d. pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej; (17:21:00)

pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej; (17:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Szczepan Bryś, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Józef Bukowiński

       e. pomocy rzeczowej dla Gminy Krapkowice; (17:23:00)

pomocy rzeczowej dla Gminy Krapkowice; (17:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Marko Markowski, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Willim

       f. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krapkowice; (17:30:00)

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krapkowice; (17:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Helga Bieniusa, Szczepan Bryś

       g. zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok. (17:38:00)

zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (17:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Szczepan Bryś, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa

       h. dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce (17:44:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:45:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Sławomir Rowiński

dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce (17:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Sławomir Rowiński


17. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (17:47:00)


18. Wolne wnioski. (17:47:00)


19. Zamknięcie obrad. (17:53:00)


Zakończono sesję (17:53:34)