Przejdź do treści strony WCAG

XIII Sesja Rady Powiatu


1. Otwarcie sesji (16:10:00)

       a. Stwierdzenie quorum (16:10:00)

Obrady rozpoczęto 2020-04-21 o godz. 16:10:33, a zakończono o godz. 17:48:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Szczepan Bryś
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Sabina Gorzkulla
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Krzysztof Molfa
 14. Irena Pachowicz
 15. Sławomir Rowiński
 16. Katarzyna Sonik
 17. Dariusz Willim

Nastąpiła zmiana quorum (16:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Helga Bieniusa
 2. Monika Wąsik - Kudla

       b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (16:15:00)

Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Włączenie punktu 1c (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś

       c. Informacja dotycząca pandemii Koronawirusa z Powiatu Krapkowickiego (16:20:00)


2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Powiatu Krapkowickiego (16:58:00)


3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (17:06:00)

       a. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2020 r. (17:06:00)

w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2020 r. (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Krystian Komander, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Marko Markowski, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla

       b. w sprawie projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” (17:13:00)

w sprawie projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” (17:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Szczepan Bryś, Marko Markowski

       c. w sprawie projektu pn. ,,Zdalna szkoła w Powiecie Krapkowickim” (17:16:00)

w sprawie projektu pn. ,,Zdalna szkoła w Powiecie Krapkowickim” (17:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Krystian Komander, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Szczepan Bryś, Katarzyna Sonik, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski

       d. w sprawie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (17:19:00)

w sprawie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (17:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Krystian Komander, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Arnold Donitza, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       e. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (17:24:00)

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (17:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Krystian Komander, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Roman Heinz, Arnold Donitza

       f. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (17:29:00)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (17:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Szczepan Bryś, Katarzyna Sonik, Kinga Kaptur, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Krzysztof Molfa


4. Interpelacje Radnych (17:38:00)


5. Zapytania, wolne wnioski (17:38:00)


6. Zamknięcie obrad (17:48:00)


Zakończono sesję (17:48:40)