Przejdź do treści strony WCAG

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. ,,Zdalna Szkoła w Powiecie Krapkowickim"

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego tj.: laptopy, tablety, myszki oraz oprogramowanie z licencjami, na potrzeby realizacji zajęć zdalnej nauki w szkołach tj.: w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, w ramach projektu pn. ,,Zdalna Szkoła w Powiecie Krapkowickim”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf

PDFRozporządzenie Ministra Finansów - możliwość zastosowania 0 stawki VAT dla laptopów i tabletów.pdf

PDFOdpowiedzi do zapytania z dn. 22.04.2020 r..pdf

PDFodpowiedzi do zapytania z dn. 27.04.2020.pdf

PDFodpowiedzi do zapytania z dn. 28.04.2020-1.pdf

PDFodpowiedzi do zapytania z dn. 28.04.2020-2.pdf

PDFodpowiedzi do zapytania z dn. 28.04.2020-3.pdf

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf