Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2020 r.

PDF192_2021-12-31 w spr. zmiany zarz w spr. zakładowego planu kont dla PCPR w Krapkoiwcach.pdf (663,11KB)
PDF191_2020-12-31 w spr. dofinansowania zakupu okularów.pdf (749,04KB)

PDF190_2020-12-31 w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf (276,42KB)
PDF188_2020-12-31 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych w 2020 r.pdf (356,08KB)
PDF189_2020-12-31 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r.pdf (873,00KB)
PDF187_2020-12-29 w spr. Planu Rzeczowo - Finansowego ZFŚS na 2020 r.pdf (307,71KB)

PDF186a_2020-12-28 w spr. zmiany planu dochodów zadań zleconych i z administr. rządowej w 2021 r.pdf (253,90KB)
PDF186 2020-12-28 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf (285,82KB)

PDF185 2020-12-28 w spr. plani finansowego Starostwa Powiatowego na 2021 r.pdf (197,47KB)

PDF184a 2020-12-28 w spr. zmiany planu dochodów budżetowych związ. z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych w 2020 r..pdf (252,15KB)
PDF184_2020-12-28 w spr. wyznaczenia dni wolnych za 1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r.pdf (281,21KB)

PDF183 2020-12-23 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf (275,00KB)

PDF182_2020-12-18 w spr. tymczasowego zawieszenia działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krapkowickiego.pdf (478,90KB)
PDF181 2020-12-18 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf (300,83KB)

PDF180_2020-12-18 w spr. wprowadzenia Powiatowego Planu zarzadzania Kryzysowego.pdf (406,58KB)
PDF179_2020-12-18 w spr. powołania komisji przetargowej - kurs prawa jazdy kat B.pdf (303,93KB)
PDF178 2020-12-17 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf (654,97KB)
PDF176 2020-12-15 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf (615,93KB)
PDF177 2020-12-16 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf (909,50KB)

PDF175_2020-12-14 w spr. wyłaczenia z pracy zdalnej pracowników starostwa.pdf (435,56KB)
PDF173_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS Zdzieszowice.pdf (344,64KB)
PDF172_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSZ.pdf (353,43KB)

PDF171_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSS.pdf (344,22KB)
PDF170_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PPP.pdf (344,89KB)

PDF169_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PCPR.pdf (372,43KB)
PDF168_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS Krapkowice.pdf (346,06KB)
PDF167_2020-12-09 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - DPS.pdf (416,22KB)

PDF165_2020-12-08 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (300,29KB)
PDF164_2020-12-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w IMD.pdf (299,68KB)
PDF163_2020-12-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - podinspektor w IM.pdf (292,73KB)

PDF162_2020-12-04 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (268,54KB)
PDF161_2020-12-01 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (330,21KB)
PDF160_2020-12-01 w spr. wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa.pdf (504,29KB)

PDF159_2020-12-01 w spr. wyłaczenia pracownikow Starostwa z pracy zdalnej.pdf (429,40KB)
PDF158_2020-12-01 w spr. obowiązku zakrywania ust i nosa w Starostwie.pdf (332,24KB)

PDF157_2020-11-30 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (301,36KB)

PDF156_2020-11-30 w spr. uchylenia zarzadzenia Szefa OC Powiatu Krapkowickiego nr 29 i 30b-2020.pdf (257,62KB)
PDF155_2020-11-30 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (344,99KB)
PDF154_2020-11-26 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (318,28KB)

PDF153_2020-11-26 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (303,12KB)
PDF152a_2020-11-25 w spr. opracoania POFPK.pdf (894,57KB)

PDF152_2020-11-24 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (290,64KB)

PDF151_2020-11-19 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (320,77KB)

PDF150a_2020-11-18_ w spr. zmiany planu rzeczowo finansowego ZFŚS na 2020 r..pdf (262,97KB)
PDF150_2020-11-18 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (309,66KB)
PDF149_2020-11-16 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (326,81KB)

PDF148_2020-11-16 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf (407,17KB)
PDF147_2020-11-13 w spr. zmiany zarz. nr 141-2020.pdf (331,43KB)
PDF146_2020-11-13 w spr. zmiany zarz. nr 140-2020.pdf (347,00KB)

PDF145_2020-11-12 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (254,49KB)
PDF144a_2020-11-09 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (345,64KB)

PDF144_2020-11-09 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (303,11KB)
PDF143_2020-11-09 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (315,08KB)

PDF141_2020-11-09 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej 1832 O.pdf (278,35KB)
PDF140_2020-11-09 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej 1465 O.pdf (287,59KB)
PDF140_2020-11-05 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (336,62KB)

PDF139_2020-11-03 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (285,61KB)
PDF138_2020-11-03 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (295,61KB)
PDF137_2020-11-02 w spr. zmiany godzin urządowania starostwa.pdf (281,43KB)
PDF136_2020-10-28 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf (264,62KB)

PDF135_2020-10-22 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (293,67KB)
PDF134_2020-10-10 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (310,92KB)
PDF133_2020-10-22 w spr. odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkoiwckiego..pdf (365,99KB)

PDF132_2020-10-21 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (283,80KB)
PDF132a_2020-10-21 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (411,55KB)

PDF131_2020-10-16 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (269,34KB)

PDF130_2020-10-16 w spr. zmiany Regulaminu Pracy.pdf (872,65KB)
PDF129_2020-10-14 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf (359,63KB)
PDF126_2020-10-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (368,52KB)
PDF125_2020-10-08 w spr. kontroli AKTYWNY SAMORZĄD.pdf (449,56KB)

PDF124_2020-10-06 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (293,58KB)
PDF122_2020-10-01 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (302,20KB)

PDF127_2020-10-09 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (275,87KB)
PDF128_2020-10-13 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (285,44KB)
PDF123_2020-10-06 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (289,54KB)
PDF121_2020-09-30 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (266,86KB)

PDF120_2020-09-30 w spr. zmian osob odp. za wykonanie pl. fin. w 2020 r.pdf (364,18KB)

PDF116_2020-09-25 w spr. zm. zarz. w spr. zadań wydziałów i poz. komórek org.pdf (351,52KB)
PDF118a_2020-09-28 w spr. uchylenia Zarządzenia nr AO.120.89.2020.pdf (286,51KB)
PDF118_2020-09-25 w spr. regulaminu org.na czas zewn. zagrożenia bezp. państwa.pdf (308,76KB)
PDF117_2020-09-25 w spr. powołania Punktu Kontaktowego HNS.pdf (431,68KB)

PDF115a_2020-09-25 w spr. POFP w warunkach zewn. zagroż. bezpieczeństwa państwa.pdf (744,48KB)

PDF115_2020-09-25 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia I ustnego przetargu.pdf (324,68KB)
PDF114_2020-09-25 w spr. ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kr-cach.pdf (377,20KB)
PDF113_2020-09-24 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (398,11KB)
PDF111_2020-09-22 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf (284,14KB)
PDF110_2020-09-18 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf (286,06KB)
PDF108_2020-09-11 w spr. szczegółowych zasad gospodarki i wydawania dzienników budowy.pdf (171,33KB)
PDF109_2020-09-15 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 rok.pdf (324,61KB)
PDF107a_2020-09-11 w spr. maksymalnej wysokości nagrody dla nauczycieli ma 2020.pdf (270,24KB)
PDF107_2020-09-11 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf (288,18KB)

PDF174 2020-12-10 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf (1,06MB)
PDF166 2020-12-09 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.10.2020.pdf (7,01MB)
PDF102_2020-09-08 w spr. powołania komisji ds. niszczenia i kasacji druków ścisłego zarachowania.pdf (406,89KB)
PDF101_2020-09-08 w spr. zasad gospodarki, ewidencji i przechowywania czeków, dowodów wpłat oraz arkuszy.pdf (800,75KB)
PDF100_2020-09-08 w spr. uchylenia zarządzenia w spr. powołania komisji stałej.pdf (273,33KB)
PDF99_2020-09-08 w spr. polityki rachunkowości.pdf (454,06KB)
PDF97_2020-09-03 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 rok.pdf (420,51KB)
PDF106_2020-09-08 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego w 2020.pdf (251,71KB)
PDF96_2020-09-01 w spr. zm. zarz. 11.2020 w spr. ustalenia osób odp. za wyk. planu fin. w 2020.pdf (366,18KB)

PDF95b_2020-08-31 w spr. godzin urzędowania od 1.9.2020.pdf (324,47KB)
PDF95_2020-08-27 w spr. zm. zarz. 95.2010 w spr. powołania PZdsOoN.pdf (392,21KB)
PDF95a_2020-08-31 w spr. zm. zarz. 11.2020 w spr. ustalenia osób odp. za wyk. planu fin. w 2020.pdf (364,65KB)
PDF94a_2020-08-27 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 rok.pdf (327,49KB)
PDF93_2020-08-20 w spr. wyznaczenia koordynatora d.s.dostępnośći.pdf (321,35KB)
PDF94_2020-08-27 w sp. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf (280,17KB)
PDF88_2020-08-13 w spr. ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i poz. komórek org.pdf (1,28MB)
PDF92_2020-08-20 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf (248,47KB)
PDF87a_2020-08-07 w spr.powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (297,28KB)

PDF90_2020-08-13 w spr. kontroli problemowej na obszarze działania Szefa OC Gminy Strzeleczki.pdf (416,78KB)
PDF91_2020-08-13 w spr. zmiany planu finsowego na 2020 r.pdf (283,88KB)
PDF89_2020-08-13 w spr. kontroli problemowej na obszarze działania Szefa OC Gminy Krapkowice.pdf (411,42KB)
PDF87_2020-08-07 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (231,25KB)
PDF86_2020-08-06 w spr. zm. zarz. w spr. dostepu do programu KiP.pdf (250,34KB)
PDF85_2020-08-05 w spr. sporzadzenia i podania do wiadomości wykazu nieruchomości SP.pdf (592,58KB)

PDF84a_2020-08-04 w spr.zm. zarz.10.2020 w sprawie planu finansowego na 2020.pdf (279,15KB)
PDF84_2020-08-03 w spr. skrócenia czasu pracy pracowników starostwa w dniu 6.8.2020.pdf (266,17KB)
PDF83_2020-07-31 w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (360,79KB)

PDF82_2020-07-28 w spr. zm. zarz. 10.2020 w spr. planu finansowego na 2020.pdf (314,51KB)
PDF81_2020-07-27 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (244,49KB)

PDF80_2020-07-24 w spr. zm. wykazu osób odp. za wykonanie planu finans. w 2020.pdf (320,57KB)
PDF79_2020-07-24 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (232,19KB)
PDF78_2020-07-17 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (225,85KB)
PDF77_2020-07-13 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (315,18KB)
PDF76_2020-07-09 w pr. wprowadzenia dyżurów w związku z wprowadzeniem BRAVO CRP.pdf (274,42KB)

PDF75_2020-07-07 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (271,85KB)

PDF73_2020-07-01 w spr. zm. zarz. 11.2020 w spr.ustalenia osób odpowiedzialnych za wyk.planu fin. w 2020.pdf (368,53KB)
PDF72_2020-06-30 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (306,28KB)

PDF78a_2020-07-23 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (342,04KB)
PDF71_2020-06-29 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (246,95KB)
PDF70_2020-06-26 w spr. wprowadzenia dyżurów w związku z wprowadzeniem BRAVO CRP.pdf (324,22KB)

PDF69b_2020-06-25 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (261,02KB)

PDF69a_2020-06-24 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu.pdf (339,41KB)
PDF69_2020-06-22 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (367,24KB)
PDF68_2020-06-21 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu.pdf (442,07KB)

PDF74_2020-07-07 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (282,88KB)
PDF66_2020-06-15 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (283,51KB)
PDF65_2020-06-10 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (277,86KB)
PDF64_2020-06-09 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (245,65KB)
PDF63_2020-06-09 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (278,47KB)
PDF62_2020-06-05 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (272,33KB)
PDF61_2020-06-04 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (291,17KB)
PDF60_2020-05-28 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (274,95KB)
PDF59_2020-05-25 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (294,54KB)
PDF58_2020-05-22 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (293,33KB)

PDF67_2020-06-19 w spr. zmiany Zarządzenia AO.120.121.2012.pdf (284,74KB)
PDF57_2020-05-12 w spr. zmiany planu finansowego na 2020 r.pdf (283,38KB)
PDF56_2020-05-08 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (239,26KB)
PDF55_2020-05-08 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (302,69KB)
PDF54_2020-04-29 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (299,13KB)
PDF53_2020-04-29 w spr. projektu planu ZFŚS na 2020 rok.pdf (268,04KB)
PDF52_2020-04-21 w spr. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2020.pdf (227,64KB)
PDF51_2020-04-21 w spr. zmiany planu finasowego.pdf (398,47KB)
PDF50_2020-04-14 w spr. zmiany planu finasowego.pdf (305,00KB)

PDF49_2020-04-06 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf (469,07KB)
PDF48_2020-04-06 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatwego w Krapkowicach.pdf (342,29KB)
PDF47_2020-04-06 w spr. utraty mocy zarządzeń w spr. procedur.pdf (427,46KB)
PDF46_2020-03-31 w spr. zasad bezpieczeństwa pracy.pdf (261,37KB)

PDF45a 2020-03-30 w spr. zmiany planu dochodów związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zadań z zakresu administracji rzadowej oraz inych zadań zleconych w 2020 r..pdf (252,32KB)
PDF45_2020-03-25 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf (267,46KB)
PDF44_2020-03-25 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatwego w Krapkowicach.pdf (331,47KB)
PDF42_2020-03-23 w spr. zarz. w spr. powołania,organizacji i funkc.PCZK.pdf (278,06KB)
PDF43_2020-03-25 w spr. godzin urzędowania Starostwa Powiatowego od dnia 30 marca br..pdf (246,60KB)
PDF41_2020-03-23 w spr. realizacji procedury udzielenia pomoc. os. wymag. wsparcia podczas obowią. kwaranntannie.pdf (309,84KB)
PDF40_2020-03-23 w spr. realizacji procedury udzielenia pomocy polakom powr. do kraju oraz cudzoziemcom, których nie obowią. zakaz wjazdu do Rzeczpospo.Polskiej, zostali objęci kwarantanna..pdf (326,86KB)
PDF39_2020-03-23 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (322,93KB)
PDF38_2020-03-19 w spr. zmiany planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (1,31MB)
PDF37_2020-03-19 w spr. pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (1,07MB)
PDF36_2020-03-16 w spr. zatwierdzenia Planów pracy na 2020 rok.pdf (321,51KB)
PDF35_2020-03-16 w spr. zwolnienia pracowników Starostwa Pow. w Krap. od świadczenia pracy.pdf (271,92KB)
PDF34_2020-03-16 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (264,32KB)
PDF33_2020-03-16 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2020 rok.pdf (292,90KB)
PDF32_2020-03-18 w spr. powołania i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf (400,82KB)
PDF30b_2020-03-15 w spr. zmiany powołania formacji obrony cywilnej.pdf (364,47KB)
PDF31_2020-03-16 w spr. wprow. zasad pracy zdalnej w ramah dzia,lan prewen. w zwiazku z zagroze. koronawirusem.pdf (445,74KB)
PDF30a_2020-03-13 w spr.tymczasowego zawieszenia działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krapkowickiego.pdf (403,31KB)
PDF30_2020-03-12 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (300,36KB)
PDF29_2020-03-12 w spr. powołania formacji obrony cywilnej.pdf (597,36KB)
PDF28_2020-03-12 w spr. instrukcji postepowania kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczen.pdf (231,34KB)
PDF26a_2020-03-11 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (276,91KB)
PDF27_2020-03-12 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego — kopia.pdf (357,46KB)
PDF26_2020-03-11 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (247,12KB)
PDF25a_2020-03-10 w spr. wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydakt. w szkołach do których orgn. prowadz. jest Powiat Krapkowicki.pdf (247,21KB)
PDF25_2020-03-06 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (239,97KB)
PDF24_2020-03-05 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (369,23KB)
PDF23_2020_03-04 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (279,13KB)
PDF22_2020-03-03 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (310,13KB)
PDF21-2020-02-28 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2020 r..pdf (470,67KB)
PDF20_2020-02-28 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (273,64KB)
PDF19_2020-02-28 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (270,75KB)
PDF18_OC_2020-02-25 w spr. zm. zarz. w spr. Planu ewakuacji III stopnia.pdf (422,81KB)
PDF17_2020-02-25 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (332,74KB)
PDF16_2020-02-20 w spr. zm. zarz. w spr. powołania PZdsOoN w Krapkowicach.pdf (434,12KB)
PDF15a_2020-02-13 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (267,47KB)
PDF15_2020-02-13 w spr. zmiany planu finansowego.pdf (328,04KB)
PDF14_2020-01-13 w spr. Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych.pdf (300,46KB)
PDF12_2020-01-31 w spr. zmiany planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (443,97KB)
PDF13_2020-01-31 w spr. zmianu planu finansowego.pdf (286,51KB)

PDF11_2020-01-31 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2020.pdf (356,13KB)
PDF10_2020-01-31 w spr. planu finansowego Starostwa Powiatwego w Krapkowicach.pdf (612,47KB)
PDF9_2020-03-31 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń na 2020 rok.pdf (288,14KB)
PDF8_2020-01-21 w spr. ustalenia kosztu pobytu mieszkańca w DPS Anna w Krapkowicach w 2020 r.pdf (341,99KB)
PDF6_2020-01-17 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (392,57KB)

PDF5_2020-01-17 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (1,09MB)

PDF4a_2020-01-14 w spr. zm. zarz. - instrukcja użytkowania sam. służb. gospodarki paliwami płynnymi oraz norm zuzycia.pdf (42,26KB)
PDF4_2020-01-13 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf (256,00KB)
PDF3_2020-01-07 w spr. harmonogramu szkoleń z ochrony ludnoci i OC na 2020 rok.pdf (289,31KB)