Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostarczenie, wniesienie, złożenie oraz montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Gogolin

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, złożenie oraz montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Gogolin, w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (207,94KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (215,02KB)

PDFOgłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf (361,26KB)
PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf (1,30MB)