Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2019 kwartał IV - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 324 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (99,47KB)
PDFuchw. nr 324 zalacznik nr 3.pdf (71,01KB)
PDFuchw. nr 325 w spawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (95,13KB)
PDFuchw. nr 326 w spawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku publicznego - Karate ENSO.pdf (55,43KB)
PDFuchw. nr 327 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury - Skalna Wies.pdf (55,49KB)
PDFuchw. nr 328 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - ZKS Gogolin.pdf (54,06KB)
PDFuchw. nr 329 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury- ZHP.pdf (54,07KB)
PDFuchw. nr 330 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszru kultury fizycznej -LZS Dąbrówka Górna.pdf (53,95KB)
PDFuchw. nr 331 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej ZKS Gorazdze.pdf (55,02KB)
PDFuchw. nr 332 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej -Opolski Klub Teakwon-do.pdf (54,13KB)
PDFuchw. nr 333 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa -OSP Dobieszowice.pdf (54,34KB)
PDFuchw. nr 334 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - LUKS Winner.pdf (67,49KB)
PDFuchw. nr 335 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru bezpieczenstwa - OSP Odrowąż.pdf (54,25KB)
PDFuchw. nr 336 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa - OSP Kromołów.pdf (55,07KB)
PDFuchw. nr 337 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kulltury fizycznej - Morsy na Koksie.pdf (54,52KB)
PDFuchw. nr 338 w spawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej -LZS Kromołów.pdf (53,87KB)
PDFuchw. nr 339 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej- Opolski Klub Teakwon-do.pdf (54,06KB)
PDFuchw. nr 340 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej -Razem dla Obrowca.pdf (55,68KB)
PDFuchw. nr 341 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektu sport -LZS Dąbrówka Górna.pdf (52,47KB)
PDFuchw. nr 342 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektu sport -LKS Obrowiec.pdf (52,03KB)
PDFuchw. nr 343 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport -LUKS SZEKLA.pdf (52,56KB)
PDFuchw. nr 344 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport -PV Volley Krapkowice.pdf (52,68KB)
PDFuchw. nr 345 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport -AUTOMOBILKLUB Opolski.pdf (53,26KB)
PDFuchw. nr 346 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport -LUKS ROSPONDEK.pdf (52,67KB)
PDFuchw. nr 347 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport -KS UNIA Krapkowice.pdf (53,42KB)
PDFuchw. nr 348 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport - Koksownik Zdzieszowice.pdf (53,17KB)
PDFuchw. nr 349 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport- Klub Karate Do Enso.pdf (53,06KB)
PDFuchw. nr 350 w sprawie rozliczenia dotacji na organizowanie religii Kościoła Bożego w Chrytusie.pdf (51,03KB)
PDFuchw. nr 351 w sprawie powołania Komisji konkursowej -przedszkola II edycja.pdf (51,95KB)
PDFuchw. nr 352 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal.pdf (108,86KB)
PDFuchw. nr 353 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2019 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (101,41KB)
PDFuchw. nr 353 zalacznik.pdf (93,54KB)
PDFuchw. nr 354 w sprawie planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz zal.pdf (92,55KB)
PDFuchw. nr 355 w sprawie upowaznienia KPPSP do zmian w planie wydatkow komendy w 2019 r..pdf (65,68KB)
PDFuchw. nr 356 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2020 r. na prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej.pdf (66,90KB)
PDFuchw. nr 356 zalacznik - ogłoszenie.pdf (106,32KB)
PDFuchw. nr 357 w sprawie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na prowadznie niedoplatnej pomocy prawnej.pdf (54,98KB)
PDFuchw. nr 358 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Z gitara za pan brat.pdf (55,89KB)
PDFuchw. nr 359 w sprawie zmianu budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. zal 1,2.pdf (104,05KB)
PDFuchw. nr 359 zalacznik nr 3.pdf (93,52KB)
PDFuchw. nr 360 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zalacznikami.pdf (116,60KB)
PDFuchw. nr 361 w sprawie podania do publicznej wiadomosci o wykonaniu budzetu za III kwartał.pdf (80,11KB)
PDFuchw. nr 361 zalacznik.pdf (282,87KB)
PDFuchw. nr 362 w sprawie uchylenia 355 upowaznienia dla KPPSP w Krapkowicach.pdf (52,66KB)
PDFuchw. nr 363 w sprawie roliczenia z przekazanych srodkow KPP w Krapkowicach.pdf (64,93KB)
PDFuchw. nr 364 w sprawie rozliczenia z przekazanych srodków finansowych Gminie Walce.pdf (64,54KB)
PDFuchw. nr 365 w sprawie rozliczenia z przekazanych srokdów finansowych Gminie Walce 2.pdf (50,67KB)
PDFuchw. nr 366 w sprawie zmiany uchw. nr 357 w sprawie komisji konkursowej pomoc prawna.pdf (57,60KB)
PDFuchw. nr 367 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego FUTSAL w Powiecie Krapkowickim.pdf (52,62KB)
PDFuchw. nr 368 w sprawie opinii dla inwestycji drogowej Budowa sciezki rozwerowej Steblow-Moszna.pdf (53,41KB)
PDFuchw. nr 369 w sprawie dofinansowania Aktywny Samorzad - modul I.pdf (99,59KB)
PDFuchw. nr 370 w sprawie zmiany budzetu na 2019 r, zal 1,2.pdf (74,24KB)
PDFuchw. nr 370 zalacznik nr 2.pdf (93,47KB)
PDFuchw. nr 371 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2019 r., zal nr 1,2.pdf (84,88KB)
PDFuchw. nr 372 w sprawie rozliczenia z przekazanych srodkow finansowych dla Gm Zdzieszowice.pdf (51,31KB)
PDFuchw. nr 373 w sprawie rozliczenia z przekazanych srodkow finansowyc dla Gminy Gogolin.pdf (50,91KB)
PDFuchw. nr 374 sprawie upowaznienia dyrektora ZSZ im. Piastow Opolskich do projektu Kompetetny nauczyciel.pdf (76,05KB)
PDFuchw. nr 375 w sprawie zmiany uchw. 317 ZPK w sprawie podzialu PFRON Aktywny Samorzad w 2019 r. transza II.pdf (64,96KB)
PDFuchw. nr 376 w sprawie dofinansowan PFRON Aktywny Samorzad modul I.pdf (99,72KB)
PDFuchw. nr 377 w sprawie dofinansowan ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad modul II.pdf (98,50KB)
PDFuchw. nr 378 w sprawie Regulaminu Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV AIDS.pdf (49,38KB)
PDFuchw. nr 378 zalacznik.pdf (95,78KB)
PDFuchw. nr 379 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury, sztuki Kraina Bialej Damy Zakrzów.pdf (55,89KB)
PDFuchw. nr 380 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Stowarzyszenie Kobiet Wsi Krepna.pdf (53,42KB)
PDFuchw. nr 381 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Stowrzyszenie Kobiet Wsi Krepna.pdf (52,59KB)
PDFuchw. nr 382 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszru kultury fizycznej KS UNIA Krapkowice.pdf (53,54KB)
PDFuchw. nr 383 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizcznej - LUKS Winner Zdzieszowice.pdf (54,08KB)
PDFuchw. nr 384 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - MKS SUPLES.pdf (53,01KB)
PDFuchw. nr 385 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej -KS PV Volley.pdf (53,40KB)
PDFuchw. nr 386 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej -Taekwon-do Opole.pdf (54,36KB)
PDFuchw. nr 387 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport- Górnik Januszkowice.pdf (52,10KB)
PDFuchw. nr 388 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport- KS ANTONTAEM.pdf (52,90KB)
PDFuchw. nr 389 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej -LKS Victoria Żyrowa.pdf (54,47KB)
PDFuchw. nr 390 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej- KS Górażdże.pdf (54,83KB)
PDFuchw. nr 391 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kutury fizycznej -SSR Kamyki.pdf (54,12KB)
PDFuchw. nr 392 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej OSP w Obrowcu.pdf (53,66KB)
PDFuchw. nr 393 w sprawie rozliczenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Kujawach.pdf (52,24KB)
PDFuchw. nr 394 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii drog gminnych.pdf (48,15KB)
PDFuchw. nr 395 w sprawie opinii dla inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 45 Rogow Op-Opole.pdf (50,33KB)
PDFuchw. nr 396 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal 1.pdf (104,46KB)
PDFuchw. nr 396 zalacznik nr 2.pdf (93,48KB)
PDFuchw. nr 396 zalacznik nr 3.pdf (70,66KB)
PDFuchw. nr 397 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zalacznikami.pdf (111,03KB)
PDFuchw. nr 398 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu uchwaly budzetowej na 2020 r..pdf (53,90KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 1 -.pdf (57,59KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 1 do zalacznika nr 1.pdf (94,88KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 2.pdf (119,99KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 2 do zalacznika nr 1.pdf (79,86KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 3.pdf (194,46KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1.pdf (44,15KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 4.pdf (35,17KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 4 do zalacznika nr 1.pdf (44,28KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 5 do zalacznika nr 1.pdf (75,36KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 6 do zalacznika nr 1.pdf (92,15KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 7 do zalacznika nr 1.pdf (70,64KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 8 do zalacznik nr 1.pdf (88,10KB)
PDFuchw. nr 398 zalacznik nr 9 do zalacznik nr 1.pdf (44,64KB)
PDFuchw. nr 399 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie projektu wpf na lata 2020-2033.pdf (49,72KB)
PDFuchw. nr 399 zalacznik.pdf (36,47KB)
PDFuchw. nr 399 zalacznik nr 1 do zalacznika.pdf (2,76MB)
PDFuchw. nr 399 zalacznik nr 2 do zalacznika.pdf (116,84KB)
PDFuchw. nr 399 zalacznik nr 3 do zalacznika.pdf (66,03KB)
PDFuchw. nr 400 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (128,34KB)
PDFuchw. nr 400 zalacznik nr 3.pdf (93,99KB)
PDFuchw. nr 400 zalacznik nr 4.pdf (71,09KB)
PDFuchw. nr 401 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydtakow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (143,54KB)
PDFuchw. nr 402 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (89,54KB)
PDFuchw. nr 403 w sprawie planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (96,03KB)
PDFuchw. nr 404 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (98,86KB)
PDFuchw. nr 405 w sprawie planu dochodow i wydakow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zalacznikiem.pdf (107,76KB)
PDFuchw. nr 406 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obaszru kultury fizycznej Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia.pdf (53,24KB)
PDFuchw. nr 407 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - Kraina Białej Damy.pdf (56,25KB)
PDFuchw. nr 408 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadania nieodplatnej pomocy prawnej.pdf (55,28KB)
PDFuchw. nr 408 zalacznik.pdf (61,72KB)
PDFuchw. nr 409 w sprawie zmiany przezaczenia rezerwy celowej.pdf (88,24KB)
PDFuchw. nr 410 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (91,31KB)
PDFuchw. nr 411 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal. 1.pdf (73,59KB)
PDFuchw. nr 411 zalacznik nr 2.pdf (71,63KB)
PDFuchw. nr 412 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (77,82KB)
PDFuchw. nr 413 w sprawie zlecenia OSP Jasionej Bezpieczna skuteczna akcja gasnicza.pdf (53,27KB)
PDFuchw. nr 414 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal 1,2.pdf (100,48KB)
PDFuchw. nr 414 zalacznik nr 3.pdf (93,96KB)
PDFuchw. nr 415 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami.pdf (110,80KB)
PDFuchw. nr 416 w sprawie zmiany planu dochodow rachunku wydzielonego na 2019 r..pdf (53,20KB)
PDFuchw. nr 416 zalacznik.pdf (60,09KB)
PDFuchw. nr 417 w sprawie upowaznienia KPPSP do dokonywania wydatkow w planie.pdf (54,37KB)
PDFuchw. nr 418 w sprawie zmiany uchw.399 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie projektu wpf 2020-2033.pdf (51,43KB)
PDFuchw. nr 418 zalacznik.pdf (36,49KB)
PDFuchw. nr 418 zalacznik nr 1 do zalacznika.pdf (94,76KB)
PDFuchw. nr 418 zalacznik nr 2 do zalacznika.pdf (116,84KB)
PDFuchw. nr 418 zalacznik nr 3 do zalacznika.pdf (66,00KB)
PDFuchw. nr 419 w sparwie udzielenia pelnomocnictwa dyr. PUP do projektu POWER 2014-2020.pdf (53,04KB)
PDFuchw. nr 419 zalacznik.pdf (91,61KB)
PDFuchw. nr 420 w sprawie rozliczenia z przekazanych srodkow finansowych dla Gminy Zdzieszowice.pdf (51,37KB)
PDFuchw. nr 421 w sprawie upowaznienia dyr. ZSS im.Juliana Tuwima uslugi Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej.pdf (73,79KB)
PDFuchw. nr 422 w sprawie upowaznienia dyr. ZS im.J.Pawła II usług Ogolopolskiej Sieci edukacyjnej.pdf (73,75KB)
PDFuchw. nr 423 w sprawie upowaznienia dyr. ZS im. J.Kilinskiego uslug Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej.pdf (73,77KB)
PDFuchw. nr 424 w sprawie upowaznienie dyr. ZS Jana Pawła II w Zdzieszowicach mLegitymacja szkolna.pdf (58,43KB)
PDFuchw. nr 425 w sprawie upowaznienia dyr. ZS im. J.Kilinskiego mLegitymacja szkolna.pdf (55,92KB)
PDFuchw. nr 426 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - MKS Ruch Zdzieszowice.pdf (53,75KB)
PDFuchw. nr 427 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru ultury fizycznej - MASTERS ZDZIESZOWICE.pdf (53,99KB)
PDFuchw. nr 428 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej- Górnik Januszkowice.pdf (60,24KB)
PDFuchw. nr 429 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - UKS Czwórka.pdf (53,71KB)
PDFuchw. nr 430 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - KS Gladiatores Krapkowice.pdf (54,28KB)
PDFuchw. nr 431 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport -MKS Gogolin.pdf (52,47KB)
PDFuchw. nr 432 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - SPIDERS Krapkowice.pdf (53,75KB)
PDFuchw. nr 433 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport - KS Magnum Chorula.pdf (52,25KB)
PDFuchw. nr 434 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszru kultury fizycznej- MORSY NA KOKSIE.pdf (67,71KB)
PDFuchw. nr 435 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych na 2020.pdf (53,45KB)
PDFuchw. nr 435 zalacznik - dochody.pdf (98,66KB)
PDFuchw. nr 435 zalacznik - wydatki.pdf (147,74KB)
PDFuchw. nr 436 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury- Odnowa i Rozwoj Januszkowice.pdf (53,88KB)
PDFuchw. nr 437 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru osob w wieku emerytalnym -DPS Anna Akademia Formy.pdf (54,10KB)
PDFuchw. nr 438 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport ZKS Górażdże.pdf (53,32KB)
PDFuchw. nr 439 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport - KS Górażdże.pdf (53,40KB)
PDFuchw. nr 440 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zalacznikami.pdf (78,50KB)
PDFuchw. nr 441 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. zal.pdf (85,03KB)
PDFuchw. nr 442 w sprawie zmiany planu dochodow rachunkow jednostek oswiatowych 2019 r..pdf (52,15KB)
PDFuchw. nr 442 zalacznik.pdf (59,98KB)
PDFuchw. nr 443 w sprawie zmiany uchw. nr 155 ws. określenia podziaku srodków PFRON na WTZ w 2019 r,.pdf (68,21KB)
PDFuchw. nr 443 zalacznik.pdf (58,71KB)
PDFuchw. nr 444 w sprawie zmiany uchw. 95 ws. określenia podziału dotacji przyznanej WTZ w 2019 r.pdf (65,84KB)
PDFuchw. nr 444 zalacznik.pdf (82,09KB)
PDFuchw. nr 445 w sprawie upowaznienia do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych.pdf (66,90KB)
PDFuchw. nr 446 w sprawie zmiany plan po radzie, zal nr 1,2.pdf (193,11KB)
PDFuchw. nr 447 w sprawie zmiany wpf na lata 2019-2033.pdf (49,86KB)
PDFuchw. nr 447 zalacznik nr 1.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 447 zalacznik nr 2.pdf (46,48KB)
PDFuchw. nr 448 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (53,07KB)
PDFuchw. nr 448 zalacznik nr 1.pdf (71,01KB)
PDFuchw. nr 448 zalacznik nr 2.pdf (94,04KB)
PDFuchw. nr 449 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (105,18KB)
PDFuchw. nr 450 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal..pdf (90,27KB)
PDFuchw. nr 450 zalacznik nr 3.pdf (94,19KB)
PDFuchw. nr 451 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (96,13KB)
PDFuchw. nr 452 w sprawie zmiany planu dochodow rachunkow jednostek oswiatowych w 2019 r..pdf (54,35KB)
PDFuchw. nr 452 zalacznik.pdf (60,28KB)