Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

       a. stwierdzenie quorum (14:08:00)

Obrady rozpoczęto 2020-01-30 o godz. 14:08:28, a zakończono o godz. 18:39:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Krzysztof Molfa
 14. Irena Pachowicz
 15. Sławomir Rowiński
 16. Katarzyna Sonik
 17. Monika Wąsik - Kudla
 18. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji (14:08:00)

       b. przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:09:00)

w sprawie zmiany porządku obrad (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kinga Kaptur

       c. informacja o protokole z X sesji (14:12:00)


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (14:12:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (14:56:00)


4. Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok (15:47:00)


5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (15:56:00)

       a. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. (15:56:00)

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Dariusz Willim, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kinga Kaptur

       b. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (16:02:00)

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kinga Kaptur

       c. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1768 O (16:05:00)

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krystian Komander, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kinga Kaptur

Reasumpcja głosowania w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1768 O (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kamrad, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kinga Kaptur, Marko Markowski

       d. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. (16:14:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:15:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Marko Markowski

Nastąpiła zmiana quorum (16:16:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marko Markowski

w sprawie wystąpienia z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Krystian Komander, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kinga Kaptur

       e. Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok. (16:18:00)

w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (17:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Arnold Donitza, Marko Markowski, Roman Heinz, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kinga Kaptur

       f. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (17:43:00)

nad poprawką Starosty Krapkowickiego (18:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dawid Gembski, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Marko Markowski, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kinga Kaptur

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (18:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kinga Kaptur, Marko Markowski

reasumpcja głosowania w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (18:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Szczepan Bryś, Krystian Komander, Krzysztof Molfa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marko Markowski, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kinga Kaptur

       g. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (18:25:00)

Nastąpiła zmiana quorum (18:25:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Maciej Lisicki

Nastąpiła zmiana quorum (18:26:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Joachim Kamrad

nad poprawką Starosty Krapkowickiego. (18:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Roman Heinz, Marko Markowski, Arnold Donitza, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (18:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Józef Bukowiński, Krystian Komander, Roman Heinz, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Szczepan Bryś, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki

       h. Projekt uchwały w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (18:31:00)

Nastąpiła zmiana quorum (18:32:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Marko Markowski

w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (18:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(4):
  Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Marko Markowski


6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez Powiat Krapkowicki (18:33:00)


7. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (18:36:00)


8. Wolne wnioski. (18:36:00)


9. Zamknięcie obrad. (18:38:00)


Zakończono sesję (18:39:04)