Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr 19/2020 w dniu 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozbudowy istniejącego zakładu B+K Polska w miejscowości Walce, na działce nr ewid. gruntów 3218 k.m.1

BS-B.6740.638.2019.EZ                                                                                 

                                                                                                                     Krapkowice, dnia 24 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 stycznia 2020 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmująca: rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego B+K Polska o halę produkcyjną, budynek administracyjny, budynek techniczny, jadalnię, stację transformatorową, baterię silosów, fundament pod urządzenie technologiczne, oraz niezbędną infrastrukturę techniczną (instalacja zewnętrzna na działce inwestora: wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, olejowa; zbiornik podziemny na olej opałowy, zbiornik podziemny na gaz)
w miejscowości Walce, działka nr ew. gruntu 3218 z k.m.1

 

Inwestor: BISCHOF + KLEIN Polska GMBH spółka komandytowa Walce, ul. Eichendorffa 3

 

 

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,
I piętro pokój nr 112A, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego
Katarzyna Gondek - Jaśkowska

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2020
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  24-01-2020 13:21
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  24-01-2020 13:28
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 127
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl