Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja i przeprowadzenie 7 - dniowych warsztatów narciarskich (6 noclegów) dla max. 25-osobowej grupy dzieci i młodzieży (w wieku od 7 do 25 roku życia) z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w Polsce – Tatry

Organizacja i przeprowadzenie 7 - dniowych warsztatów narciarskich (6 noclegów) dla max. 25-osobowej grupy dzieci i młodzieży (w wieku od 7 do 25 roku życia) z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w PolsceTatry” (położonej w odległości nie większej niż 45 km w linii prostej od Urzędu Miasta w Zakopanem ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34‑500 Zakopane) w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7.pdf (233,31KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (231,00KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 503800-N-2020.pdf (342,00KB)
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wraz z załącznikami.pdf (775,01KB)

DOCXZałączniki od 1 do 6.docx (105,18KB)