Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert 2020

PDFuchw. nr 555 zalacznik .pdf
PDFuchw. nr 555 w sprawie wyboru ofert w obszarze kulturze fizycznej w 2020 r .pdf
PDFuchw. nr 467 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2020roku.pdf
PDFuchw. nr 467 zalacznik - regulamin.pdf
PDFuchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.pdf
PDFuchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czlonka komisji.pdf
PDFuchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.pdf
PDFuchw. nr 467 zalacznik do regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.pdf
PDFuchw. nr 468 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalny.pdf
PDFuchw. nr 468 załącznik emeryci.pdf
PDFuchw. nr 469 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .pdf
PDFuchw. nr 469 załącznik kultura fizyczna.pdf
PDFuchw. nr 470 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa nar.pdf
PDFuchw. nr 470 zalacznik - kultura.pdf
PDFuchw. nr 471 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego.pdf
PDFuchw. nr 471 zalacznik - bezpieczeństwo.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - emeryci.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.pdf
PDFuchw. nr 546 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze na rzecz osob w wieku emerytalnym.pdf
PDFuchw. nr 546 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 547 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze kultury sztuki_.pdf
PDFuchw. nr 547 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 548 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji w obszarze porzadku i bezpieczenstwa_.pdf
PDFuchw. nr 548 zalacznik.pdf