Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Obrady rozpoczęto 2019-12-12 o godz. 14:09:56, a zakończono o godz. 16:28:44 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Sabina Gorzkulla
 5. Roman Heinz
 6. Joachim Kamrad
 7. Kinga Kaptur
 8. Sabina Kasiura
 9. Krystian Komander
 10. Maciej Lisicki
 11. Marko Markowski
 12. Krzysztof Molfa
 13. Irena Pachowicz
 14. Katarzyna Sonik
 15. Monika Wąsik - Kudla
 16. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji (14:09:00)

       a. stwierdzenie quorum (14:09:00)

       b. przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:15:00)

w sprawie zmiany porządku obrad X Sesji (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Arnold Donitza, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(3):
  Szczepan Bryś, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       c. informacja o protokole z IX sesji (14:19:00)


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (14:20:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (14:23:00)


4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (14:43:00)

       a. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok. (14:43:00)

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Marko Markowski, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Szczepan Bryś, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Marko Markowski, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Szczepan Bryś, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

Nastąpiła zmiana quorum (14:46:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Szczepan Bryś

Reasumpcja głosowania (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       b. Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 r. (14:47:00)

Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 r. (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Marko Markowski, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       c. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (14:49:00)

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       d. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. (14:52:00)

Głosowanie nad poprawką (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad, Szczepan Bryś, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Marko Markowski
 • PRZECIW (3):
  Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Willim
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Marko Markowski
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       e. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego. (15:19:00)

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego. (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Józef Bukowiński, Krystian Komander, Arnold Donitza, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Szczepan Bryś, Marko Markowski, Helga Bieniusa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       f. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/41/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2019 r. (15:21:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/41/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2019 r. (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Szczepan Bryś, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Marko Markowski, Katarzyna Sonik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       g. Projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2020 r. (15:23:00)

Projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2020 r. (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Szczepan Bryś, Helga Bieniusa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krzysztof Molfa, Joachim Kamrad, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       h. Projekt uchwały w sprawie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. (15:39:00)

Projekt uchwały w sprawie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Krystian Komander, Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Dariusz Willim
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       i. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033. (15:41:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033. (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       j. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. (15:44:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Krystian Komander
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Arnold Donitza, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Kinga Kaptur
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       k. Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (15:49:00)

Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Katarzyna Sonik, Józef Bukowiński, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       l. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pn. ,,Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (15:52:00)

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pn. ,,Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński

       m. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 (15:56:00)

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Marko Markowski, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Katarzyna Sonik, Roman Heinz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dawid Gembski, Sławomir Rowiński


5. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (16:00:00)


6. Wolne wnioski. (16:00:00)


7. Zamknięcie obrad. (16:26:00)


Zakończono sesję (16:28:44)