Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa kompleksowego zaprojektowania i wykonania 3 folderów tematycznych (bioróżnorodność w kosmetyce, bioróżnorodność w rękodziele, bioróżnorodność w kulinariach) wraz ze stworzeniem portalu internetowego

Usługa kompleksowego zaprojektowania i wykonania 3 folderów tematycznych (bioróżnorodność w kosmetyce, bioróżnorodność w rękodziele, bioróżnorodność w kulinariach) wraz ze stworzeniem portalu internetowego, celem rozpowszechniania wiedzy na temat możliwości praktycznego wykorzystania bioróżnorodności oraz sposobów jej zwiększania w otoczeniu człowieka. Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, osi priorytetowej V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1 ochrona różnorodności biologicznej.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (209,18KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (202,36KB)
PDFOdpowiedź na zapytanie.pdf (189,42KB)

PDFOgłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf (245,16KB)
PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf (525,77KB)