Przejdź do treści strony WCAG

Usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 – 2, oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym przechowywane będą usunięte pojazdy.

Usuwanie pojazdów (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne) z dróg zlokalizowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym przechowywane będą usunięte pojazdy.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 626719.pdf
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wraz z załącznikami.pdf