Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Powiatu Krapkowickiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w komisjach konkursowych

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego
zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego
do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
ogłoszonych w 2011 r.
 
 
Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na Formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do dnia 7.10.2011 r.
na adres:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
z dopiskiem: „Komisje konkursowe 2011”
Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów:
1. organizacje pozarządowe powiatu krapkowickiego
2. podmioty prowadzący działalność pożytku publicznego w powiecie krapkowickim - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
Kandydaci na członków komisji konkursowych winni wyrazić zgodę na kandydowanie i udział w pracach komisji. Formularz zgłoszeniowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody znajdują się na stronie www.powiatkrapkowicki.pl
 
Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2011 r. o zakwalifikowaniu się na listę kandydatów zostaną powiadomieni pisemnie.
 
Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona Zarząd Powiatu Krapkowickiego uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.
 
 

DOCformularz zgłoszeniowy.doc


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bonkosch
Data wytworzenia: 2011-10-05
Metryczka
  • opublikowano:
    05-10-2011 08:46
    przez: Borys Zdyb
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×