Przejdź do treści strony WCAG

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne

Lp.

Nr sprawy

Data wpływu dokumentu

Nazwa Instalacji

Prowadzący instalację

Skan dokumentu

Informacja o przyjęciu zgłoszenia, bądź wniesieniu sprzeciwu

Uwagi

1.  

BS.6221.25.2019

06.11.2019

BT_22299_KRAPKOWICE

Polkomtel Infrastruktura

Sp. z o. o.

PDFskan_pomiary_22299.pdf
PDFskan_zgłoszenie_22299.pdf
PDFuzupełnienie.pdf
PDFkorekta_informacja.pdf
PDFkorekta_pomiary.pdf
 

Informacja przyjęta

 

2.  

BS.6221.28.2019

18.12.2019

KRP2901_A

P4 Sp. z o. o.

PDFDOC231219-23122019114604.pdf
 

---

Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji

3.  

BS.6221.1.2020

01.04.2020

5011 GÓRAŻDŻE

Orange Polska S.A.

 PDFinformacja BS.6221.1.2020.pdf
PDFpomiary BS.6221.1.2020.pdf

w trakcie weryfikacji

 

4.  

BS.6221.2.2020

01.04.2020

2463 Jasiona

Orange Polska S. A.

PDFinformacja BS.6221.2.2020.pdf
PDFpomiary BS.6221.2.2020.pdf

w trakcie weryfikacji

 

5.  

BS.6221.3.2020

01.04.2020

53220 (37220N!) KOP_GOGOLIN_STRZEBNIOW

Orange Polska S. A.

PDFinformacja BS.6221.3.2020.pdf
PDFpomiary BS.6221.3.2020.pdfPDFBS.6221.3.2020_korekta.pdf

w trakcie weryfikacji

 

6.  BS.6221.4.2020  06.04.2020  KRP6001_A P4 Sp. z o. o. PDFinformacja BS.6221.4.2020.pdf
PDFpomiary BS.6221.4.2020.pdf
w trakcie weryfikacji  
7.  BS.6221.5.2020  10.04.2020 53189 STRZELECZKI T409 T-Mobile Polska S. A.

PDFBS.6221.5.2020_informacja.pdfPDFBS.6221.5.2020_korekta_inf.pdfPDFBS.6221.5.2020_pismo_uzupełnienie.pdf
PDFBS.6221.5.2020_pomiary.pdf

w trakcie weryfikacji  
8. BS.6221.6.2020 23.04.2020

56047 GOGOLIN (37597 KOP_GOGOLIN_MALINSKA)

T-Mobile Polska S. A. PDFBS.6221.6.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.6.2020_pomiary.pdf
w trakcie weryfikacji  
9. BS.6221.7.2020 23.04.2020 5998 KRAPKOWICE OTMĘT C3 (37211N! KOP_KRAPKOWICE_OTMET) Orange Polska  S. A. PDFBS.6221.7.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.7.2020_pomiary.pdf
w trakcie weryfikacji  
10. BS.6221.8.2020 23.04.2020 5950 WALCE (37111 _KOP_WALCE_DOBIESZOWICE) Orange Polska S. A. PDFBS.6221.8.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.8.2020_pomiary.pdf
w trakcie weryfikacji  
11. BS.6221.9.2020 24.04.2020 KRP5002_A P4 Sp. z o. o. PDFBS.6221.9.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.9.2020_pomiary.pdf
w trakcie weryfikacji  
12. BS.6221.10.2020 29.04.2020

55518 KRAPKOWICE (37518 KOP_KRAPKOWICPRZEMYSL)

T-Mobile Polska S. A. PDFBS.6221.10.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.10.2020_pismo_uzupełnienie.pdf
PDFBS.6221.10.2020_pomiary.pdf
w trakcie weryfikacji  
13. BS.6221.11.2020 04.05.2020

5158 CHORULA (37193_ KOP_GOGOLIN_CHORULA)

Orange Polska S. A. PDFBS.6221.11.2020_informacja.pdf w trakcie weryfikacji  
14. BS.6221.12.2020 04.05.2020 Główna Stacja Zasilająca (GZS) GORWAP Zakłady Wapiennicze Lhoist S. A.

PDFBS.6221.12.2020_zgłoszenie.pdf PDFBS.6221.12.2020_pomiary.pdf

w trakcie weryfikacji  
15. BS.6221.14.2020 15.05.2020 (37161N!) GOGOLIN (KOP_GOGOLIN_STRZELECKA) Orange Polska S. A. PDFBS.6221.14.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.14.2020_pomiary.pdf
w trakcie weryfikacji  
16. BS.6221.15.2020 20.05.2020 KRP2501_A P4 Sp. z o. o. PDFBS6221.15.2020_informacja.pdf
PDFBS.6221.15.2020_pomiary.pdf
w trakcie weryfikacji  
17. BS.6221.16.2020 15.06.2020 5011 KRAPKOWICE (37128N! KOP_KRAPKOWICE_OPOLSKA) Orange Polska S. A. PDFBS.6221.16.2020_informacja.pdf w trakcie weryfikacji