Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2019 kwartał III - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 227 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal.pdf (64,06KB)
PDFuchw. nr 228 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (87,50KB)
PDFuchw. nr 229 w sprawie powolania komisji oraz regulaminu otwartego konkursy projektow sport 2019.pdf (51,60KB)
PDFuchw. nr 229 zalacznik - regulamin.pdf (52,77KB)
PDFuchw. nr 229 zalacznik nr 1 do regulaminu.pdf (48,10KB)
PDFuchw. nr 229 zalacznik nr 2 do regulaminu.pdf (48,52KB)
PDFuchw. nr 230 w sprawie rozliczenia z przekaznych srodkow dla Gm. Krapkowice - bieg.pdf (64,39KB)
PDFuchw. nr 231 w sprawie czesciowego zwolnienia z obowiazkowego wymiaru godzin zajec p. Lasman.pdf (66,96KB)
PDFuchw. nr 232 w sprawie zwolnienia z obowiazkowego wymiaru godzin zajec p. Medwid.pdf (53,79KB)
PDFuchw. nr 233 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (90,49KB)
PDFuchw. nr 233 zalacznik nr 3.pdf (90,02KB)
PDFuchw. nr 234 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (94,87KB)
PDFuchw. nr 235 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalnej info z wykonania budzetu.pdf (80,57KB)
PDFuchw. nr 235 zalacznik.pdf (93,45KB)
PDFuchw. nr 236 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (66,21KB)
PDFuchw. nr 237 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (52,69KB)
PDFuchw. nr 238 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej na stopien nauczyciela mianowanego.pdf (52,82KB)
PDFuchw. nr 239 w sprawie dofinansowan ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad modul I.pdf (97,13KB)
PDFuchw. nr 240 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej- Klub Enso Krapkowice.pdf (54,39KB)
PDFuchw. nr 241 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej- LUKS ROSPONDEK - Polska Biega.pdf (54,03KB)
PDFuchw. nr 242 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej- PTTK Opole.pdf (54,77KB)
PDFuchw. nr 243 w sprawie zatwiedzenia sprawozdania z realizacji projektu sport -LUKS AZYMEK Zdzieszowice.pdf (53,71KB)
PDFuchw. nr 244 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport - Górnik Januszkowice.pdf (51,98KB)
PDFuchw. nr 245 w sprawie zatwerdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport- KS OTMĘT Krapkowice.pdf (54,41KB)
PDFuchw. nr 246 w sprawoe zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport- LZS Kromołów.pdf (51,92KB)
PDFuchw. nr 247 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport -KS GÓRAŻDŻE.pdf (53,36KB)
PDFuchw. nr 248 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport - SAGITTARIUS.pdf (53,08KB)
PDFuchw. nr 249 w sprawie zatwerdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport - OTMĘT FKS.pdf (53,11KB)
PDFuchw. nr 250 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu - UKS Spiders Krapkowice.pdf (52,65KB)
PDFuchw. nr 251 w sprawie zatwerdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport - LKS VICTORIA ŻYROWA.pdf (54,57KB)
PDFuchw. nr 252 w sprawie sprawozdan finansowego i rzeczowego Gm. Krapkowice za II polrocze.pdf (62,45KB)
PDFuchw. nr 253 w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej Parafii pw. św. Jacka w Kamieniu Śląskim.pdf (65,02KB)
PDFuchw. nr 254 w sprawie regulaminu konkursu na stol jesienny.pdf (50,24KB)
PDFuchw. nr 254 zalacznik.pdf (288,15KB)
PDFuchw. nr 255 w sprawie wyboru projektow w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2019 r..pdf (64,80KB)
PDFuchw. nr 255 zalacznik.pdf (57,34KB)
PDFuchw. nr 256 w sprawie regulaminu organizacyjnego DPS ANNA w Karpkowicach.pdf (49,72KB)
PDFuchw. nr 256 zalacznik.pdf (102,64KB)
PDFuchw. nr 257 w sprawie przyjecia regulaminu Regionalnych Opolskich Zawodow Ratownicwa Medycznego.pdf (49,13KB)
PDFuchw. nr 257 zalacznik.pdf (273,00KB)
PDFuchw. nr 258 w sprawie zmiany budżetu wraz z zalacznikiem.pdf (73,16KB)
PDFuchw. nr 259 w sprawie zmiany planu wraz z zalacznikiem.pdf (78,85KB)
PDFuchw. nr 260 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (102,04KB)
PDFuchw. nr 260 zalacznik nr 3.pdf (93,91KB)
PDFuchw. nr 261 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (116,48KB)
PDFuchw. nr 262 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2019 r..pdf (58,80KB)
PDFuchw. nr 262 zalacznik nr 1 - cz.1 dochody.pdf (108,76KB)
PDFuchw. nr 262 zalacznik nr 1 - cz.2 wydatki.pdf (154,54KB)
PDFuchw. nr 262 zalacznik nr 1 - cz.3 dochody.pdf (151,12KB)
PDFuchw. nr 262 zalacznik nr 1 - cz.3 wydatki.pdf (114,73KB)
PDFuchw. nr 262 zalacznik nr 1 - wykaz udzielonych dotacji.pdf (92,93KB)
PDFuchw. nr 262 zalacznik nr 2.pdf (100,42KB)
PDFuchw. nr 262 zalacznik nr 2 zalacznik.pdf (71,51KB)
PDFuchw. nr 263 w sprawie upowaznienia dla dyr. ZS im. J.Kilinskiego.pdf (75,69KB)
PDFuchw. nr 264 w sprawie zmiany uchw. 225 w sprawie Regulaminu Sztafety dobroczynności Bieg w butach.pdf (113,55KB)
PDFuchw. nr 264 zalacznik regulamin.pdf (81,89KB)
PDFuchw. nr 265 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Januszkowice.pdf (54,73KB)
PDFuchw. nr 266 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru bezpieczenstwa -Kraina Białej Damy bezpieczeństwo.pdf (56,95KB)
PDFuchw. nr 267 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakresu kultury fizycznej Victoria Żyrowa.pdf (67,60KB)
PDFuchw. nr 268 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - Gladiatores.pdf (53,12KB)
PDFuchw. nr 269 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury DPS ANNA.pdf (53,38KB)
PDFuchw. nr 270 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru emetytów Razem dla Obrowca Seniorzy.pdf (54,74KB)
PDFuchw. nr 271 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru emetytów Walce.pdf (53,08KB)
PDFuchw. nr 272 w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniu z obszaru kultury fizycznej- Krap Sport Dance.pdf (53,37KB)
PDFuchw. nr 273 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektow sport- KS Magnum Chorula.pdf (52,34KB)
PDFuchw. nr 274 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektow sport- LUKS Winner Zdzieszowice.pdf (52,96KB)
PDFuchw. nr 275 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakresu rozwoju sportu- LZS Racławiczki.pdf (52,34KB)
PDFuchw. nr 276 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport -MASTERS Zdzieszowice.pdf (52,84KB)
PDFuchw. nr 277 w sprawie sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu - KAMYKI Kamień Śl.pdf (55,16KB)
PDFuchw. nr 278 w sprawe zatwierdzenia sprawozdania z projektu ze sportu - LUKS WINNER.pdf (53,62KB)
PDFuchw. nr 279 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu - LKS Victoria Żyrowa.pdf (53,46KB)
PDFuchw. nr 280 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu sport- LUKS Rospondek.pdf (53,75KB)
PDFuchw. nr 281 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu sportu- MKS Ruch Zdzieszowice.pdf (53,63KB)
PDFuchw. nr 282 w sprawie sprawozdan finansowego i rzeczowego Gminy Krapkowice za I polrocze 2019.pdf (63,10KB)
PDFuchw. nr 283 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Pozegananie lata ...pdf (52,57KB)
PDFuchw. nr 284 w sprawie powolania komisji konkursowej w konkursie warzywnym.pdf (51,88KB)
PDFuchw. nr 285 w sprawie powolania komisji konkursowej w konkursie na najcięzsza dynie.pdf (56,31KB)
PDFuchw. nr 286 w sprawie powolania komisji konkursowej w konkursie na stol jesienny.pdf (62,61KB)
PDFuchw. nr 287 w sprawie zmiany planu dochodow rachunkow jednostek oswiatowych - rach. wydzielony.pdf (53,41KB)
PDFuchw. nr 287 zalacznik.pdf (60,08KB)
PDFuchw. nr 288 sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal.pdf (81,07KB)
PDFuchw. nr 289 w sprawie zmiany w planie dochowów i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (91,43KB)
PDFuchw. nr 290 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (116,87KB)
PDFuchw. nr 291 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (50,21KB)
PDFuchw. nr 291 zalacznik.pdf (60,65KB)
PDFuchw. nr 292 w sprawie zmiany dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 na 2019 r.pdf (53,55KB)
PDFuchw. nr 292 zalacznik.pdf (62,04KB)
PDFuchw. nr 293 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r, zal. nr 1,2.pdf (110,12KB)
PDFuchw. nr 293 zalacznik nr 3..pdf (93,02KB)
PDFuchw. nr 293 zalacznik nr 4.pdf (70,97KB)
PDFuchw. nr 294 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (111,91KB)
PDFuchw. nr 295 w sprawie materiałów planistycznych do uchw. budzet. na 2020 r.pdf (81,57KB)
PDFuchw. nr 295 załącznik 1 - projekt planu finansowego dochodów budżetowych na 2020 rok.pdf (48,66KB)
PDFuchw. nr 295 załącznik 2 - projekt planu finansowego wydatków budżetowych na 2020 rok.pdf (47,31KB)
PDFuchw. nr 295 załącznik 3 - plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok.pdf (42,10KB)
PDFuchw. nr 295 załącznik 4 - plan zadań remontowych na 2020 rok.pdf (42,06KB)
PDFuchw. nr 295 załącznik 5 - plan zadań na cele oświatowe na 2020 rok.pdf (48,48KB)
PDFuchw. nr 295 załącznik 6 - plan doch.gromadzonych na wydz.rach.i wyd... na 2020 rok.pdf (28,02KB)
PDFuchw. nr 295 załącznik 7 - projekt planu rozchodów budżetu PK w 2020 roku.pdf (25,78KB)
PDFuchw. nr 296 w sprawie wskazania 2 członków zarządu-obligacje.pdf (52,99KB)
PDFuchw. nr 297 w sprawie powołania Komisji konkursowej Bogactwo rozlinnosci w moim ogrodzie.pdf (66,99KB)
PDFuchw. nr 298 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Wypiekamy kolocz slaski.pdf (53,29KB)
PDFuchw. nr 299 w sprawie uproszczonej oferty na zadane publiczne pn. „Tradycyjne smaki jesienne 2019”.pdf (53,63KB)
PDFuchw. nr 300 w sprawie sprawozdania z obszaru osob w wieku emerytalnym - Kraina Białej Damy.pdf (55,35KB)
PDFuchw. nr 301 w sprawie sprawozdania z realizacji projektu sport - PV VOLLEY.pdf (53,09KB)
PDFuchw. nr 302 w sprawie sprawozdania z obszaru i upowszechniania kultury fizycznej - Akademia Sztuk Walki.pdf (53,99KB)
PDFuchw. nr 303 w sprawie sprawozdania z realizacji projektu sport LZS Kórnica Nowy-Dwór.pdf (53,38KB)
PDFuchw. nr 304 w sprawie sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Fair Play -Krapkowice.pdf (52,56KB)
PDFuchw. nr 305 w sprawie sprawozdania z obszaru kultury fizycznej Akademia Sportowego Rozwoju Opole.pdf (53,24KB)
PDFuchw. nr 306 w sprawie sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - LKJ Moszna.pdf (53,51KB)
PDFuchw. nr 307 w sprawie sprawozdania z obszaru kultury fizycznej PV Volley.pdf (53,17KB)
PDFuchw. nr 308 w sprawie sprawozdania z realizacji projektu sport -MORSY NA KOKSIE.pdf (53,05KB)
PDFuchw. nr 309 w sprawie sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Otmęt.pdf (54,28KB)
PDFuchw. nr 310 w sprawie sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczenstwa OSP Rogów Opolski.pdf (54,44KB)
PDFuchw. nr 311 w sprawie sprawozdania z realizacji projektu sport - LZS Żywocice.pdf (52,95KB)
PDFuchw. nr 312 w sprawie sprawozdania z realizacji projektu sport - MKS Gogolin.pdf (52,78KB)
PDFuchw. nr 313 w sprawie sprawozdania z realizacji projektu - UKS Krap-Sport-Dance.pdf (52,19KB)
PDFuchw. nr 314 w sprawie sprawozdania z realizacji projektu sport - Koksownik Zdzieszowice.pdf (52,11KB)
PDFuchw. nr 315 w sprawie sprawozdania z realizacji projektu - KS ANTONTEAM.pdf (52,60KB)
PDFuchw. nr 316 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznania dofinansowan PFRON.pdf (66,65KB)
PDFuchw. nr 316 zalacznik.pdf (229,11KB)
PDFuchw. nr 316 zalacznik do załącznika o Zasadach (ocena merytoryczna).pdf (58,25KB)
PDFuchw. nr 317 w sprawie podziału środków AS 2019 (I transza).pdf (63,79KB)
PDFuchw. nr 318 w sprawie upoważnienia do składania ośw. woli - p. Ewa Cisińska.pdf (66,85KB)
PDFuchw. nr 319 w sprawie upoważnienia do składania ośw. woli - p.Sabina Lasman.pdf (66,94KB)
PDFuchw. nr 320 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1469 O K-K.pdf (49,13KB)
PDFuchw. nr 321 w sprawie zaopiniowania zaliczenia drog do kategorii drog gminnych.pdf (51,09KB)
PDFuchw. nr 322 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r wraz z zal.pdf (90,10KB)
PDFuchw. nr 322 zalacznik nr 2.pdf (70,98KB)
PDFuchw. nr 323 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (115,59KB)