Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego


1. Otwarcie sesji (13:04:00)

       a. stwierdzenie quorum (13:04:00)

Obrady rozpoczęto 2019-10-10 o godz. 13:04:46, a zakończono o godz. 16:10:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Józef Bukowiński
 3. Arnold Donitza
 4. Dawid Gembski
 5. Roman Heinz
 6. Joachim Kamrad
 7. Kinga Kaptur
 8. Sabina Kasiura
 9. Krystian Komander
 10. Marko Markowski
 11. Irena Pachowicz
 12. Sławomir Rowiński
 13. Katarzyna Sonik
 14. Monika Wąsik - Kudla
 15. Dariusz Willim

       b. przyjęcie wniosków do porządku obrad (13:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krzysztof Molfa

Sesję opuścili radni:

 1. Joachim Kamrad

       c. informacja o protokole z VIII sesji (13:06:00)


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (13:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sabina Gorzkulla

Nastąpiła zmiana quorum (13:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Joachim Kamrad


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (13:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Szczepan Bryś


4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście Krapkowickiemu. (13:19:00)


5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok szkolny 2018/2019. (13:22:00)


6. Informacja z zadań wykonanych na drogach powiatowych w roku 2019. (15:29:00)


7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (15:42:00)

       a. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. (15:42:00)

Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. (15:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Willim, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

       b. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020. (15:51:00)

Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020. (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Dariusz Willim, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maciej Lisicki

       c. Projekt uchwały w sprawie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. (15:57:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:58:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Marko Markowski

Projekt uchwały w sprawie programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Szczepan Bryś, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(2):
  Maciej Lisicki, Marko Markowski

       d. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. (15:59:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Maciej Lisicki, Marko Markowski


8. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (16:05:00)


9. Wolne wnioski. (16:05:00)


10. Zamknięcie obrad. (16:10:00)


Zakończono sesję (16:10:26)