Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki B+K Polska GmbH Sp. z Komandytowa o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego B+K.

BS-B.6740.522.2019.IS                                                                   

Krapkowice, dnia 7 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w 17 września 2019 r. spółka B+K Polska GmbH Sp. Komandytowa złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego B+K Polska o halę produkcyjną, budynek administracyjny, budynek techniczny, jadalnię, stację transformatorową, baterię silosów, fundament pod urządzenia technologiczne
z infrastrukturą techniczną.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia Starosty 

 Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

 Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2019
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  07-10-2019 11:25
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  07-10-2019 11:27
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 235
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl