Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki Energy Solar 14 Sp. z o.o. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej „Strzeleczki I”

BS-B.6740.422.2019.HH                                          

            Krapkowice, dnia 18.09.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 września 2019 r. został złożony wniosek o pozwolenia na budowę w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej „Strzeleczki I” o mocy do 1 MW w miejscowości Komorniki, na działce nr ewid. gruntów 464.

Inwestor: Energy Solar 14 Sp. z o.o.

 

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2019
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  18-09-2019 11:45
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  18-09-2019 11:51
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 251
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl