Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Gospodarki Solarnej Sp. z o.o. dla inwestycji obejmującej zabudowę systemów fotowoltaicznych do 1 MW

BS-B.6740.447.2019.IS                             

            Krapkowice, dnia 18.09.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oraz na podstawie art. 95 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 września 2019 r. został wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę w zakresie zabudowy systemów fotowoltaicznych – elektrowni fotowoltaicznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Krapkowice na działce nr ewid. gruntów 115/4.

 

Inwestor: Gospodarka Solarna Sp. o.o.

 

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska