Przejdź do treści strony WCAG

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości Gogolin

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7.pdf
PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zamóweniu nr 596347.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wraz z załącznikami.pdf

Zał. nr 1A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PDFniweleta ARK.1.pdf
PDFniweleta ARK.2.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFPrzekroje poprzeczne.pdf

PDFszczegół 1.pdf
PDFszczegół 2.pdf
PDFszczegół 3.pdf
PDFszczegół oznakowania ścieżki.pdf
PDFszczegół przejścia dla pieszych.pdf
PDFszczegół studni chłonnej.pdf
PDFszczegół wylotu przykanalika 1.pdf
PDFszczegół wylotu przykanalika 2.pdf
PDFTRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA - KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA.pdf
PDFwidok ogólny ścieżki rowerowej.pdf
PDFZagospodarowanie terenu DOCELOWE OZNAKOWANIE ARK.1.pdf
PDFZagospodarowanie terenu DOCELOWE OZNAKOWANIE ARK.2.pdf
PDFZagospodarowanie terenu DOCELOWE OZNAKOWANIE ARK.3.pdf
PDFZagospodarowanie terenu DOCELOWE OZNAKOWANIE ARK.4.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE współrzędne.pdf
PDFZagospodarowanie WYKONAWCZY ark.1.pdf
PDFZagospodarowanie WYKONAWCZY ark.2.pdf
PDFZagospodarowanie WYKONAWCZY ark.3.pdf
PDFZagospodarowanie WYKONAWCZY ark.4.pdf

PDFe1.pdf
PDFe2.pdf
PDFe3.pdf
PDFe4.pdf
PDFe5.pdf
PDFopis techniczny.pdf
PDFSchemat ośw od ronda.pdf

PDFSchemat ośw od złącza kablowego.pdf

PDF1.PDF

PDF2.pdf

PDFprofile.pdf

PDFszczegół studni.pdf

PDFszczegół wpustu ulicznego.pdf

PDFtabela drzew.pdf
PDF11.pdf
PDF22.pdf
PDF33.pdf
PDF44.pdf

PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe.pdf

Zał. nr 1B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PDFSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Zał. nr 1C. PRZEDMIAR ROBÓT

PDFPrzedmiar Robót.pdf