Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Obrady rozpoczęto 2019-09-06 o godz. 14:11:51, a zakończono o godz. 16:46:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Arnold Donitza
 2. Sabina Gorzkulla
 3. Roman Heinz
 4. Joachim Kamrad
 5. Kinga Kaptur
 6. Sabina Kasiura
 7. Maciej Lisicki
 8. Krzysztof Molfa
 9. Sławomir Rowiński
 10. Katarzyna Sonik
 11. Monika Wąsik - Kudla
 12. Dariusz Willim

       a. stwierdzenie quorum (14:11:00)


1. Otwarcie sesji (14:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Helga Bieniusa
 2. Krystian Komander

       b. przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:13:00)

       c. informacja o protokole z VII sesji (14:16:00)


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (14:16:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (14:16:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:26:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marko Markowski


4. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Krapkowickiego za lata 2015-2018. (14:32:00)


5. Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informacja o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim. (14:54:00)


6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. (15:26:00)


7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za I półrocze 2019 roku. (15:29:00)


8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (15:34:00)

       a. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Krapkowickiego. (15:34:00)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Krapkowickiego. (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Roman Heinz, Kinga Kaptur, Krystian Komander
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz

       b. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Krapkowickiego. (16:04:00)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Krapkowickiego. (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz

       c. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023. (16:10:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023. (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Willim, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(8):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Irena Pachowicz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023. (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Willim, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(8):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Irena Pachowicz

       d. Projekt uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. (16:13:00)

Projekt uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Krystian Komander, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz

       e. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. (16:15:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Marko Markowski, Arnold Donitza, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz

       f. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. (16:18:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Marko Markowski, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz

       g. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033. (16:21:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033. (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Roman Heinz, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marko Markowski, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz

       h. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. (16:26:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Krystian Komander, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz

       i. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/53/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (16:30:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/53/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Krystian Komander, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Irena Pachowicz


9. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (16:36:00)


10. Wolne wnioski. (16:46:00)


11. Zamknięcie obrad. (16:46:00)


Zakończono sesję (16:46:26)