Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 371/2019 z dnia 16.08.2019 r.

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 371/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. dotycząca pozwolenia na budowę dodatkowego punktu załadunkowego dla luzu samochodowego w miejscowości Chorula, której inwestorem jest spółka Górażdże Cement S.A.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu

 Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2019
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  16-08-2019 15:03
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  16-08-2019 15:04
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 284
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl