Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki Górażdże Cement S.A. o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę dodatkowego punktu załadunkowego cementu na luz samochodowy w Choruli na działkach nr 80/30, 79/9

BS-B.6740.401.2019.GM                                                                         

Krapkowice, dnia 9 sierpnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO  

              Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w 31 lipca 2019 r. spółka Górażdże Cement S.A. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę dodatkowego   punktu załadunkowego cementu na luz samochodowy w miejscowości  Chorula na działce nr ewid. gruntów 80/30, 79/9.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia Starosty 

 Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

 Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-08-2019
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  09-08-2019 08:54
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  09-08-2019 08:58
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 212
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl