Przejdź do treści strony WCAG

Wykonanie interaktywnej mapy bioróżnorodności Powiatu Krapkowickiego upowszechniającej i promującej wiedzę w zakresie bioróżnorodności

Wykonanie interaktywnej mapy bioróżnorodności Powiatu Krapkowickiego upowszechniającej i promującej wiedzę w zakresie bioróżnorodności w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf

PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf