Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2019 kwartał II - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 168 w sprawie projetu pn. Ksztalcenia zawodowe na rynku pracy 3.pdf (42,24KB)
PDFuchw. nr 168 zalacznik regulamin.pdf (61,97KB)
PDFuchw. nr 169 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal 1,2.pdf (49,89KB)
PDFuchw. nr 169 zalacznik nr 3.pdf (36,28KB)
PDFuchw. nr 170 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (50,62KB)
PDFuchw. nr 171 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal.pdf (41,96KB)
PDFuchw. nr 172 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.pdf (28,38KB)
PDFuchw. nr 172 zalacznik nr 1.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 173 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zalacznikami.pdf (47,72KB)
PDFuchw. nr 174 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zal.pdf (45,56KB)
PDFuchw. nr 175 w sprawie zwolenienia z obowiazku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajec M.Nogalska.pdf (26,65KB)
PDFuchw. nr 176 w sprawie ogloszenia konkursu na dyr. ZS im. Jana Kilinskiego w Krapkowicach.pdf (56,57KB)
PDFuchw. nr 177 w sprawie ogloszenia konkursu na dyr. ZSS im. Juliana Tuwima w Krapkowicach.pdf (56,50KB)
PDFuchw. nr 178 w sprawie osoby odpowiedzialnej za kontakt z krajowym systemem bezpieczenstwa.pdf (26,50KB)
PDFuchw. nr 179 w sprawie wykonania budżetu za I kwartał 2019.pdf (38,67KB)
PDFuchw. nr 179 zalacznik.pdf (117,42KB)
PDFuchw. nr 180 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (39,39KB)
PDFuchw. nr 181 w sprawie opinii dla inwestycji drogowej w Zdzieszowicach.pdf (22,69KB)
PDFuchw. nr 182 w sprawe regulaminu kwalifikowania uczniow do projektu Szkolnictwo zawodowe.pdf (42,41KB)
PDFuchw. nr 182 zalacznik regulamin.pdf (74,97KB)
PDFuchw. nr 183 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Wedkowanie i strzelnie.pdf (25,47KB)
PDFuchw. nr 184 w sprawie podziału środków Moduł II - I transza Aktywny Samorząd 2019.pdf (50,23KB)
PDFuchw. nr 185 w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. wraz z załącznikami 1,2.pdf (49,73KB)
PDFuchw. nr 185 zalacznik nr 3.pdf (50,88KB)
PDFuchw. nr 186 w sprawie zmiany planu finansowego na 2019 r.pdf (62,26KB)
PDFuchw. nr 187 w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf (25,44KB)
PDFuchw. nr 187 zalacznik nr 1.pdf (44,34KB)
PDFuchw. nr 187 zalacznik nr 2.pdf (79,86KB)
PDFuchw. nr 187 zalacznik nr 3.pdf (53,12KB)
PDFuchw. nr 187 zalacznik nr 4.pdf (49,06KB)
PDFuchw. nr 187 zalacznik nr 5.pdf (229,27KB)
PDFuchw. nr 188 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. zal. 1,2.pdf (68,40KB)
PDFuchw. nr 188 zalacznik nr 3.pdf (36,26KB)
PDFuchw. nr 188 zalacznik nr 4.pdf (51,88KB)
PDFuchw. nr 189 w sprawie planu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (96,91KB)
PDFuchw. nr 190 w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykonania budżetu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.pdf (28,76KB)
PDFuchw. nr 190 zalacznik nr 1.pdf (91,01KB)
PDFuchw. nr 190 zalacznik nr 2.pdf (36,00KB)
PDFuchw. nr 190 zalacznik nr 3.pdf (31,57KB)
PDFuchw. nr 190 zalacznik nr 4.pdf (44,83KB)
PDFuchw. nr 190 zalacznik nr 5.pdf (25,46KB)
PDFuchw. nr 190 zalacznik nr 6.pdf (32,46KB)
PDFuchw. nr 191 w sprawie dokonania darowizny nieruchomosci na rzecz Gminy Krapkowice.pdf (32,58KB)
PDFuchw. nr 192 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci [...].pdf (32,30KB)
PDFuchw. nr 193 w sprawie komisji ds. wyceny skladnikow majatku.pdf (26,42KB)
PDFuchw. nr 194 w sprawie podzialu srodkow PFRON Aktywny Samorzad w 2019 r..pdf (34,33KB)
PDFuchw. nr 195 w sprawie przedstawienia raportu o stanie powiatu.pdf (27,72KB)
PDFuchw. nr 195 zalacznik.pdf (40,74MB)
PDFuchw. nr 196 w sprawie zmiany budżetu na 2019 r., zal. nr 1.pdf (41,15KB)
PDFuchw. nr 196 zalacznik nr 2.pdf (51,86KB)
PDFuchw. nr 197 w sprawie zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (50,37KB)
PDFuchw. nr 198 w sprawie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora w ZS im. J. Kilińskiego.pdf (27,42KB)
PDFuchw. nr 199 w sprawie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora w ZSS im. J. Tuwima.pdf (26,78KB)
PDFuchw. nr 200 w sprawie zmiany planu dochodów i wydtaków budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (69,92KB)
PDFuchw. nr 201 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.pdf (30,42KB)
PDFuchw. nr 201 zalacznik nr 1.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 202 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowiciego na 2019 rok.pdf (32,31KB)
PDFuchw. nr 202 zalacznik nr 2.pdf (37,13KB)
PDFuchw. nr 203 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (47,22KB)
PDFuchw. nr 204 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r.pdf (24,19KB)
PDFuchw. nr 204 zalacznik.pdf (37,10KB)
PDFuchw. nr 205 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatkow budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (33,24KB)
PDFuchw. nr 206 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r.pdf (29,48KB)
PDFuchw. nr 207 w sprawie zmiany w planie finansowym w 2019 r.pdf (32,54KB)
PDFuchw. nr 208 w sprawie dofinansowan ze srodkow PFRON Aktywny Samorzad - modul I.pdf (50,71KB)
PDFuchw. nr 209 w sprawie regulaminu zawodow Biegam BIo Lubie II edycja.pdf (24,60KB)
PDFuchw. nr 209 zalacznik - regulamin.pdf (368,36KB)
PDFuchw. nr 210 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP na zadanie pn. Krwio-Trekking.pdf (25,47KB)
PDFuchw. nr 211 w sprawie ogloszenia konkursu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 r..pdf (31,46KB)
PDFuchw. nr 211 zalacznik.pdf (44,77KB)
PDFuchw. nr 212 w sprawie regulaminu konkursu na najcięższą dynię.pdf (24,42KB)
PDFuchw. nr 212 zalacznik - Karta zgłoszenia.pdf (145,36KB)
PDFuchw. nr 212 zalacznik - regulamin.pdf (139,61KB)
PDFuchw. nr 212 zalacznik - załącznik nr 1 do Regulaminu.pdf (72,33KB)
PDFuchw. nr 212 zalacznik - załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf (95,01KB)
PDFuchw. nr 213 w sprawie regulaminu Konkursu warzywnego.pdf (22,55KB)
PDFuchw. nr 213 zalacznik - Karta zgłoszenia.pdf (145,39KB)
PDFuchw. nr 213 zalacznik - zalacznik nr 1 do regulaminu.pdf (72,35KB)
PDFuchw. nr 213 zalacznik - zalacznik regulamin.pdf (137,56KB)
PDFuchw. nr 213 zalacznik -załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf (95,00KB)
PDFuchw. nr 214 w sprawie opinii dla inwestycji drogowej Budowa drogi serwisowej wzduz obowdnicy Malni Choruli.pdf (23,67KB)
PDFuchw. nr 215 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r. wraz z zalacznkami.pdf (40,72KB)
PDFuchw. nr 216 w sprawie zmiany planu dochodow i wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 r..pdf (37,67KB)
PDFuchw. nr 217 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej w m. Moszna.pdf (24,30KB)
PDFuchw. nr 218 w sprawie dokonania darowizny nieruchomosci na rzecz Gm. Walce.pdf (32,53KB)
PDFuchw. nr 219 w sprawie sporządzenia i podania do publ. wiadomosci wykazu nieruchomosci.pdf (31,55KB)
PDFuchw. nr 220 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyr. ZS im. Kilinskiego w Krapkowicach.pdf (24,64KB)
PDFuchw. nr 221 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektor ZS im. J.Kilinskiego w Krapkowicach.pdf (24,32KB)
PDFuchw. nr 222 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyr. ZSS im. J.Tuwima w Krapkowicach.pdf (23,39KB)
PDFuchw. nr 223 w sprawie powierzenia stanowiska dyr. ZSS im. J.Tuwima w Krapkowicach.pdf (23,05KB)
PDFuchw. nr 224 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa w zgromadzeniu wspolnikow KCZ.pdf (93,14KB)
PDFuchw. nr 225 w sprawie regulaminu sztafety dobroczynnosci Bieg w butach.pdf (34,00KB)
PDFuchw. nr 225 zalacznik.pdf (58,41KB)
PDFuchw. nr 226 w sprawie nabycia nieruchomości 1.pdf (30,21KB)