Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dnia 02.07.2019 roku

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice nieruchomość położoną w Zdzieszowicach, przeznaczoną pod  budowę chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych, stanowiącą dotychczas własność nieżyjącego Pana Jana Dreszer s. Jana i Berty w 1/2 części oraz nieżyjącej Pani Marii Drescher c. Franciszka i Anny w 1/2 części, których spadkobiercy nie wykazali się prawem do spadku.

PDFIM-G.683.5.2018 obwieszczenie o wydaniu decyzji Dreszer Jan i Maria.pdf