Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenia Starosty Krapkowickiego z dnia 26.06.2019 roku

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice nieruchomość położoną w Zdzieszowicach, przeznaczoną pod  budowę chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych 

- stanowiącą współwłasność  Arkadiusza Carzyńskiego s. Zbigniewa i Danuty, którego adresu zamieszkania nie ustalono

-  stanowiącą współwłasność Piotra Modelskiego s. Jerzego i Otylii, którego adresu zamieszkania nie ustalono

PDF8.1 obwieszczenie o wydaniu decyzji Arkadiusz Carzyński.pdf
PDF8.17 obwieszczenie o wydaniu decyzji Piotr Modelski.pdf