Przejdź do treści strony WCAG

VII Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego


1. Otwarcie sesji (14:04:00)

Obrady rozpoczęto 2019-06-06 o godz. 14:04:10, a zakończono o godz. 19:19:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Dawid Gembski
 5. Roman Heinz
 6. Joachim Kamrad
 7. Kinga Kaptur
 8. Sabina Kasiura
 9. Krystian Komander
 10. Maciej Lisicki
 11. Marko Markowski
 12. Krzysztof Molfa
 13. Irena Pachowicz
 14. Sławomir Rowiński
 15. Katarzyna Sonik
 16. Monika Wąsik - Kudla
 17. Dariusz Willim

       a. stwierdzenie quorum (14:04:00)

       b. przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:05:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sabina Gorzkulla

Nastąpiła zmiana quorum (14:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Krzysztof Molfa

rozszerzenie porządku obrad (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Szczepan Bryś, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa

       c. informacja o protokole z VI sesji (14:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Kinga Kaptur


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (14:10:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (14:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:36:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Arnold Donitza


4. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej ANNA za 2018 rok. (14:38:00)


5. Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach za 2018 rok. (15:00:00)


6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON rehabilitacja zawodowa) za 2018 rok. (15:12:00)


7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. (15:37:00)


8. Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok; debata; rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (15:50:00)

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Joachim Kamrad, Roman Heinz, Marko Markowski, Arnold Donitza, Krystian Komander, Szczepan Bryś
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa


9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (17:36:00)

       a. Projekt uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. (17:36:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:47:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Szczepan Bryś

Projekt uchwały w sprawie skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. (17:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Krystian Komander
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa

       b. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 r. (17:50:00)

Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 r. (18:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Arnold Donitza, Joachim Kamrad, Krystian Komander
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa


10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego. (18:21:00)

Nastąpiła zmiana quorum (18:22:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Marko Markowski

Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego (18:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Krystian Komander
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa


11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (18:25:00)

       a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 w powiecie krapkowickim”, (18:25:00)

Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 w powiecie krapkowickim” (18:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 w powiecie krapkowickim”. (18:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Maciej Lisicki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       b. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice. (18:32:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice. (18:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       c. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. (18:37:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. (18:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. (18:37:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Walce. (18:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       e. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice. (18:38:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Zdzieszowice. (18:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Sławomir Rowiński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Gogolin. (18:39:00)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Gogolin. (18:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kamrad, Krystian Komander, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       g. Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r. (18:39:00)

Projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r. (18:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       h. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. (18:44:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. (18:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Roman Heinz, Maciej Lisicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       i. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r. (18:48:00)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r. (18:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       j. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach. (18:49:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach. (18:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Heinz, Krystian Komander, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       k. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Krapkowicach. (18:49:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Krapkowicach. (18:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       l. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. (18:50:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. (18:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Helga Bieniusa
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       m. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. (18:50:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krapkowicach. (18:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kamrad, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Krystian Komander
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       n. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zdzieszowicach. (18:51:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zdzieszowicach. (18:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dariusz Willim, Krystian Komander, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Joachim Kamrad, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       o. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach. (18:52:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach. (18:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       p. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Krapkowicach. (18:52:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Krapkowicach. (18:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Krystian Komander, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       q. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zdzieszowicach. (18:53:00)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zdzieszowicach. (18:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Krystian Komander, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       r. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. (18:54:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. (19:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Roman Heinz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       s. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 (19:07:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 (19:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Krystian Komander, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa

       t. Projekt uchwały w sprawie projektu pn. ,,15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki –Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich” (19:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (19:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Sławomir Rowiński

Projekt uchwały w sprawie projektu pn. ,,15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki –Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich” (19:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Joachim Kamrad, Roman Heinz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński

       u. Projekt uchwały w sprawie projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” (19:10:00)

Projekt uchwały w sprawie projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” (19:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Joachim Kamrad
 • BRAK GŁOSU(5):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński

       v. Projekt uchwały w sprawie v) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja (19:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (19:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sławomir Rowiński

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja (19:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Dawid Gembski, Arnold Donitza, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Krzysztof Molfa


12. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (19:17:00)


13. Wolne wnioski. (19:18:00)


14. Zamknięcie obrad. (19:18:00)


Zakończono sesję (19:19:00)