Przejdź do treści strony WCAG

VII Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 06.06.2019 r. - VI KADENCJA

PDFuchw. nr 57 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDFuchw. nr 58 w sprawie skonsolidowanego bilansu.pdf
PDFuchw. nr 58 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 59 w sprawie spr finansowego i z wykonania budzetu za 2018 rok.pdf
PDFuchw. nr 60 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego za 2018.pdf
PDFuchw. nr 61 w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestepczosci.pdf
PDFuchw. nr 61 zalacznik PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI 2019-2023.pdf
PDFuchw. nr 62 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 63 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Walce.pdf
PDFuchw. nr 64 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Walce.pdf
PDFuchw. nr 65 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Zdzieszowice.pdf
PDFuchw. nr 66 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Gogolin.pdf
PDFuchw. nr 67 w sprawie oplat za usuniecie pojazdu z drogi.pdf
PDFuchw. nr 68 w sprawie Regulaminu wynagradzania (zmiany).pdf
PDFuchw. nr 69 w sprawie ustalenia planu sieci szkol ponadgimnazjamych.pdf
PDFuchw. nr 70 w sprawie stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapk.pdf
PDFuchw. nr 71 w sprawie stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Specj. w Krapk.pdf
PDFuchw. nr 72 w sprawie przekszt. LO dla Dorosłych w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 73 w sprawie przekszt. LO dla Dorosłych w Krapkowicach Zamek.pdf
PDFuchw. nr 74 w sprawie przekszt. LO dla Dorosłych w Zdzieszowicach.pdf
PDFuchw. nr 75 w sprawie przekszt. LO w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 76 w sprawie przekszt. Technikum w Krapkowicach.pdf
PDFuchw. nr 77 w sprawie przekszt. Technikum w Zdzieszowicach.pdf
PDFuchw. nr 78 w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.pdf
PDFuchw. nr 78 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 78 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 78 zalacznik nr 3.pdf
PDFuchw. nr 78 zalacznik nr 4.pdf
PDFuchw. nr 78 zalacznik nr 5.pdf
PDFuchw. nr 78 zalacznik nr 6.pdf
PDFuchw. nr 79 w sprawie zmiany wpf na lata 2019-2033.pdf
PDFuchw. nr 79 zalacznik nr 1.pdf
PDFuchw. nr 79 zalacznik nr 2.pdf
PDFuchw. nr 80 w sprawie przyjecia do realizacji projektu 15 lat partnerstwa.pdf
PDFuchw. nr 81 w sprawie przyjecia do realizacji projektu OSA 2019.pdf
PDFuchw. nr 82 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości.pdf