Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzenie psychologicznego poradnictwa i terapii dla osób wymagających wsparcia


Prowadzenie psychologicznego poradnictwa i terapii dla osób wymagających wsparcia. Powyższa usługa będzie realizowana w ramach realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej  II edycja” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

PDFOgłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf

Po zmianach do zastosowania:

PDFOgłoszenie - Baza konkurencyjności - po modyfikacji.pdf

PDFModyfikacja treści zaproszenia do składania ofert.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do zaproszenia - po modyfikacji.docx

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-06-2019
  przez: Iwona Kręcichwost
 • opublikowano:
  06-06-2019 10:15
  przez: Iwona Kręcichwost
 • zmodyfikowano:
  18-06-2019 08:59
  przez: Iwona Kręcichwost
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 188
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl