Przejdź do treści strony WCAG

06.06.2019 - VII Sesja Rady Powiatu VI Kadencji

PDF10. Opinia RIO w spr. wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf
PDF11a zalacznik - Projekt Programu Zapobiegania Przestepczości (...) na lata 2019-2023.pdf
PDF8 Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018.pdf
PDF1 porządek obrad sesji.pdf
PDF10 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego za 2018.pdf
PDF10. zalacznik -uzasadnienie.pdf
PDF11a w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestepczosci.pdf
PDF11b w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Zdzieszowice.pdf
PDF11c w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Walce.pdf
PDF11d w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Walce.pdf
PDF11e w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Zdzieszowice.pdf
PDF11f w sprawie udzielenia dotacji celowej Gm. Gogolin.pdf
PDF11g w sprawie oplat za usuniecie pojazdu z drogi.pdf
PDF11h w sprawie Regulaminu wynagradzania (zmiany).pdf
PDF11i w sprawie ustalenia planu sieci szkol ponadgimnazjamych.pdf
PDF11j stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach.pdf
PDF11k stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum Specj. w Krapkowicach.pdf
PDF11l przekszt. LO dla Dorosłych w Krapkowicach.pdf
PDF11m przekszt. LO dla Dorosłych w Krapkowicach Zamek.pdf
PDF11n przekszt. LO dla Dorosłych w Zdzieszowicach.pdf
PDF11o przekszt. LO w Krapkowicach.pdf
PDF11p przekszt. Technikum w Krapkowicach.pdf
PDF11q przekszt. Technikum w Zdzieszowicach.pdf
PDF11r w sprawie zmiany budzetu na 2019 r.pdf
PDF11r zalacznik nr 0 -uzasadnienie.pdf
PDF11r zalacznik nr 1.pdf
PDF11r zalacznik nr 2.pdf
PDF11r zalacznik nr 3.pdf
PDF11r zalacznik nr 4.pdf
PDF11r zalacznik nr 5.pdf
PDF11r zalacznik nr 6.pdf
PDF1a wykaz posiedzeń Komisji.pdf
PDF4 sprawozdanie z dzialalnosci DPS za 2018 r.pdf
PDF5 sprawozdanie z PCPR za 2018 r.pdf
PDF6 sprawozdanie z dzialalnosci PUP za 2018 r. .pdf
PDF7 Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego.pdf
PDF9a w sprawie skonsolidowanego bilansu.pdf
PDF9a zalacznik.pdf
PDF9b w sprawie spr finansowego i z wykonania budzetu za 2018 rok.pdf
PDF9b zalacznik-uzasadnienie.pdf