Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenia Starosty Krapkowickiego z 23 maja 2019 roku

o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice nieruchomości położone w Zdzieszowicach, przeznaczone pod  budowę chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych dotyczące nieruchomości stanowiącej dotychczas własność Pana Arkadiusza Carzyńskiego s. Zbigniewa i Danuty oraz nieruchomości stanowiącej dotychczas własność Piotra Modelskiego s. Jerzego i Otylii.

PDF1.1.1 obwieszczenie o możliwości przeglądania (1).pdf
PDF1.17.1 obwieszczenie o możliwości przeglądania (1).pdf