Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok.

RAPORT O STANIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 30a ust. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu krapkowickiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu.

Osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu:

PDFPISMO PRZEWODNIE.pdf (21,38KB)
PDFLISTA OSÓB POPIERAJACYCH.pdf (39,60KB)

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta .

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok.