Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7.pdf (273,02KB)
PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (269,66KB)
PDFWyjaśnienia treści siwz-1.pdf (265,66KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 547984.pdf (271,36KB)

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wraz z załącznikami.pdf (651,82KB) 

ZAŁ. 1A DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PDF1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (10,68MB)
PDF10 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PODŁUŻNY ZJAZDU NA GRUNTY ROLNE.pdf (198,27KB)
PDF11 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY ZJAZDU NA GRUNTY ROLNE.pdf (202,65KB)
PDF12 RZUT ZJAZDU NA GRUNTY ROLNE.pdf (216,38KB)
PDF13 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PODŁUŻNY REMONTOWANEGO PRZEPUSTU POD ZJAZDEM NA GRUNTY ROLNE.pdf (583,93KB)
PDF14 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY OBUDOWY WLOTU I WYLOTU PRZEPUSTÓW POD ZJZDAMI W DROGI TRANSPORTU ROLNEGO.pdf (1,02MB)
PDF2 PRTOJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (10,93MB)
PDF3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (11,24MB)
PDF4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (6,15MB)
PDF5 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf (385,00KB)
PDF6 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf (379,55KB)
PDF7 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf (381,51KB)
PDF8 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDu W DROGĘ GMINNĄ.pdf (271,98KB)
PDF9 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDu W DROGĘ WEWNĘTRZNĄ.pdf (303,15KB)
PDFPROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1829 O KAMIEŃ ŚLĄSKI - KOSOROWICE NA ODCINKU.pdf (280,60KB)
PDFZAŁ. 1B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf (2,94MB)
PDFZAŁ. 1C PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (202,16KB)