Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego


1. Otwarcie sesji (14:06:00)

Obrady rozpoczęto 2019-04-11 o godz. 14:06:43, a zakończono o godz. 16:08:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Roman Heinz
 7. Joachim Kamrad
 8. Kinga Kaptur
 9. Sabina Kasiura
 10. Krystian Komander
 11. Maciej Lisicki
 12. Marko Markowski
 13. Irena Pachowicz
 14. Sławomir Rowiński
 15. Katarzyna Sonik
 16. Monika Wąsik - Kudla
 17. Dariusz Willim

       a. stwierdzenie quorum (14:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sabina Gorzkulla

       b. informacja o protokole z V sesji (14:10:00)

       c. przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:10:00)

Przyjęcie zmian w porządku obrad (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (14:12:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (14:16:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:27:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 19

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krzysztof Molfa


4. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2018 rok dla Powiatu Krapkowickiego. (14:41:00)


5. Informacja z działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2018 roku na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice. (14:44:00)


6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok. (14:50:00)


7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (15:34:00)

       a. Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Krapkowicach (15:34:00)

Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Krapkowicach (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla

       b. Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zdzieszowicach (15:37:00)

Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zdzieszowicach (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dariusz Willim, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Szczepan Bryś

       c. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r. (15:39:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2019 r. (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Szczepan Bryś, Arnold Donitza, Krystian Komander, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla

       d. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krapkowice (15:41:00)

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krapkowice. (15:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Joachim Kamrad, Monika Wąsik - Kudla

       e. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (15:44:00)

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Katarzyna Sonik, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Szczepan Bryś, Sabina Kasiura, Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński
 • PRZECIW (1):
  Marko Markowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Roman Heinz

       f. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (15:46:00)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. (15:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Krystian Komander, Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński

       g. Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (15:50:00)

Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Monika Wąsik - Kudla, Sabina Gorzkulla, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Krystian Komander, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Szczepan Bryś, Marko Markowski

       h. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej (dotacji celowej) dla Gminy Krapkowice (15:56:00)

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej (dotacji celowej) dla Gminy Krapkowice (15:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Krystian Komander, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Kinga Kaptur, Arnold Donitza, Marko Markowski, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla


8. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (15:58:00)


9. Wolne wnioski. (15:58:00)


10. Zamknięcie Obrad (16:08:00)


Zakończono sesję (16:08:56)