Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2019 r.

PDF181_2019-12-31 w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf (281,73KB)

PDF180_2019-12-31 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2019.pdf (858,22KB)
PDF179_2019-12-31 w spr. wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy.pdf (469,28KB)

PDF178_2019-12-31 w spr. Regulaminu ocen kwalifikacyjnych.pdf (1,74MB)
PDF177_2019-12-31 w spr. zmiany zarz. w spr. Projektu Planu ZFŚS na 2019 r.pdf (301,07KB)
PDF176c_2019-12-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (942,18KB)

PDF176b_2019-12-19 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (916,13KB)
PDF176a_2019-12-18 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (738,08KB)
PDF175_2019-12-31 w spr. wyznaczenia dni wolnych za święta 15.08 i 26.12.2020 r.pdf (275,87KB)

PDF174a_2019-12-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (623,97KB)

PDF174_2019-12-17 w spr. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa.pdf (434,06KB)
PDF173_2019-12-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (840,45KB)
PDF172_2019-12-12 w spr. zm. zarzadzenia w spr. kontroli doraźnej w SG - BOK.pdf (298,31KB)
PDF171_2019-12-12 w spr. zmiany Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (325,56KB)
PDF170_2019-12-10 w spr. powołania komisji przetargowej - usuwanie pojazdów.pdf (325,73KB)
PDF169_2019-11-06 w spr. zmiany rozkładu czasu pracy w miesiącu grudniu 2019 w Starostwie.pdf (373,03KB)

PDF168_2019-12-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (899,64KB)

PDF167a_2019-12-05 w sp. projektu planu finansowego na 2020 rok.pdf (613,26KB)
PDF167_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - PPP w Krapkowicach.pdf (62,35KB)
PDF166_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSS w Krapkowicach.pdf (62,26KB)
PDF165_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS w Zdzieszowicach.pdf (62,01KB)
PDF164_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZSZ w Krapkowicach.pdf (62,64KB)
PDF163_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - ZS w Krapkowicach.pdf (62,14KB)
PDF162_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji -PCPR w Krapkowicach.pdf (63,85KB)
PDF161_2019-12-05 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - DPS ANNA w Krapkowicach.pdf (62,54KB)

PDF160_2019-12-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (539,33KB)
PDF158_2019-12-02 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (578,16KB)
PDF159_2019-12-04 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (808,67KB)
PDF157_2019-11-29 w spr. realizacji zadań OCw Powiecie Krapkowickim w 2020 r.pdf (407,82KB)

PDF156_2019-11-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (797,20KB)
PDF155_2019-11-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (466,26KB)
PDF154_2019-11-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (479,43KB)

PDF153_2019-11-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,99MB)
PDF152_2019-11-22 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (294,69KB)
PDF151_2019-11-22 w spr. kontroli doraźnej w SG - BOK.pdf (502,54KB)
PDF150_2019-11-20 w spr. powołania komisji likwidacyjnej.pdf (304,81KB)
PDF149_2019-11-20 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.pdf (520,53KB)

PDF148_2019-11-18 w spr. przeprowadzenia kontroli.pdf (414,22KB)
PDF147_2019-11-18 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,45MB)

PDF146_2019-11-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,67MB)
PDF145_2019-11-08 w spr. ustalenia regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (333,40KB)
PDF144_2019-11-08 w spr. zmiany zarz. w spr. Projektu Planu ZFŚS na 2019 r.pdf (313,86KB)

PDF143_2019-11-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (907,01KB)
PDF142_2019-11-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej -podinspektor w SG BOK.pdf (453,50KB)
PDF141_2019-11-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej -podinspektor w SG Sekretariat.pdf (415,61KB)
PDF140_2019-11-07 w spr. powołania komisji przetargowej - przeprawa promowa.pdf (389,43KB)

PDF139_2019-11-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,17MB)
PDF138_2019-10-30 w spr. zm. zarz. w spr. Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Powiatu.pdf (302,29KB)

PDF137_2019-10-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (821,13KB)

PDF136a_2019-10-29 w spr. zmiany planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (281,76KB)
PDF136_2019-10-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (326,93KB)

PDF135a_2019-10-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (542,77KB)
PDF135_2019-10-22 w spr. zm. zarz. w spr. organizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapkowickiego..pdf (367,01KB)
PDF134_2019-10-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (819,80KB)
PDF133_2019-10-11 ww sppr. powołania członków Powiat. Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023.pdf (377,02KB)
PDF132_2019-10-11 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (250,08KB)

PDF131_2019-10-11 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (343,17KB)

PDF130_2019-10-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,13MB)
PDF129_2019-10-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (304,18KB)
PDF128a_2019-10-09 w spr. wprowadzenia całodobowych dyżurów systemów teleinformatycznych.pdf (315,74KB)

PDF128_2019-10-09 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (553,70KB)
PDF127_2019-10-02 w spr. przeprowadzenia kontroli w ramach programu Aktywny samorząd.pdf (516,79KB)

PDF126_2019-10-02 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (872,13KB)

PDF125a_2019-10-02 w spr. regulaminu świadczenia usług w zakresie przechowywania dokum.po byłych Ślaskich Zakładach Przemysłu Skórzanego OTMĘT.pdf (262,51KB)
PDF125_2019-10-02 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - służba przygotowawcza.pdf (282,97KB)

PDF124_2019-10-02 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - służba przygotowawcza.pdf (299,50KB)
PDF123_2019-10-02 w spr. kontroli problemowej w zakresie OC na terenie Gminy Walce.pdf (454,19KB)
PDF122_2019-10-02 w spr. kontroli problemowej w zakresie OC na terenie Gminy Zdzieszowice.pdf (474,33KB)

PDF121a_2019-10-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,18MB)

PDF121_2019-10-01 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf (245,78KB)
PDF120_2019-09-24 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (501,60KB)
PDF119_2019-09-19 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor ds. obronności w AO.pdf (380,20KB)

PDF118_2019-10-19 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,10MB)
PDF117_2019-09-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (958,63KB)
PDF116_2019-09-12 w spr. ustalenia maksymalnej wysokości nagrody dla nauczycieli w 2019 r.pdf (271,26KB)
PDF115_2019-09-12 w spr. powołania komisji przetargowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin.pdf (292,51KB)

PDF114a_2019-09-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (590,14KB)
PDF114_2019-09-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (865,85KB)

PDF113a_2019-09-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (915,14KB)
PDF113_2019-09-09 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,03MB)
PDF112_2019-09-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (623,42KB)
PDF111_2019-09-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (2,63MB)

PDF110a_2019-09-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (515,03KB)
PDF110_2019-09-05 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej -samodzielny referent w PS Z.pdf (294,86KB)
PDF109_2019-09-05 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor ds. obronności w AO.pdf (293,23KB)

PDF108c_2019-09-02 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf (256,96KB)
PDF108b_2019-09-02 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf (464,16KB)

PDF108a_2019-08-29 w spr. powołania Powiatowej Społ. Rady ds Osób Niepełnospr. na kadencje 2019-2023.pdf (429,54KB)
PDF107_2019-08-29 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2019r._zm.1a.pdf (304,91KB)

PDF106_2019-08-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (700,24KB)
PDF105_2019-08-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,50MB)

PDF104_2019-08-19 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf (245,14KB)
PDF104a_2019-08-19 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf (489,02KB)
PDF103_2019-08-13 w spr. przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego PIAST19.pdf (1,33MB)

PDF102_2019-08-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (675,04KB)

PDF101_2019-08-08 w spr. zmiany zarz._powołanie PZdsOoN_zm. 95_2010.pdf (297,85KB)
PDF100_2019-08-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (831,98KB)
PDF99_2019-08-01 w spr. zm. zarz. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapkowickiego.pdf (503,54KB)
PDF98_2019-08-01 w spr. zm. zarz. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Krapkowickiego.pdf (356,73KB)

PDF97a_2019-08-01 w spr. zm. zarz. - instrukcja użytkowania sam. służb. gospodarki paliwami płynnymi oraz norm zuzycia.pdf (42,29KB)
PDF97_2019-08-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (563,88KB)
PDF96_2019-07-31 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (278,58KB)
PDF95_2019-07-31 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania punktu Kontaktowego HNS.pdf (282,70KB)

PDF94_201-07-31 w spr. zmiany planu finansowego na 2019.pdf (357,77KB)

PDF93_2019-07-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (729,96KB)

PDF92_2019-07-17 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (352,31KB)
PDF91_2019-07-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (332,94KB)
PDF90_2019-07-10 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (393,18KB)
PDF89a_2019-07-09 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (296,23KB)
PDF89_2019-07-08 w spr. kontroli doraźnej w Wydziale KT Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (364,61KB)
PDF88_2019-07-05 w spr. powołania komisji przetargowej - organizacja wycieczki 6ciodniowej.pdf (399,55KB)

PDF87a_2019-06-28 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau VULCAN.pdf (503,11KB)
PDF87_2019-06-28 w spr. osób posiadających dostęp do poszczególnych opcji progrmau KiP.pdf (251,33KB)
PDF86_2019-06-28 w spr. zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (282,95KB)
PDF85_2019-06-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (334,06KB)
PDF84_2019-06-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (382,52KB)

PDF83a_2019-06-25 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2019r._zm.1a.pdf (348,89KB)
PDF83_2019-06-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (314,55KB)
PDF82_2019-06-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (309,13KB)
PDF81_2019-06-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (351,94KB)
PDF80_2019-06-11 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor w PS_PS-Z.pdf (371,55KB)
PDF79_2019-06-07 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (316,21KB)
PDF78_2019-06-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (407,03KB)
PDF77_2019-06-05 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (319,97KB)
PDF76_2019-06-04 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (364,46KB)
PDF75_2019-06-03 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (343,00KB)
PDF74_2019-05-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (305,86KB)
PDF73_2019-05-25 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.pdf (228,79KB)
PDF72_2019-05-24 w spr. zmiany zarządzenia w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf (275,68KB)
PDF71_2019-05-24 w spr. powołania komisji przetargowej - sprzęt do pracowni zawodowych w ZS im. J.Pawła II w Zdzieszowicach.pdf (294,21KB)
PDF70_2019-05-24 w spr. wproadzenia całodoboych dyżurów administrtorów systemów.pdf (318,58KB)
PDF69_2019-05-24 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf (377,10KB)

PDF68_2019-05-22 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (359,97KB)
PDF67_2019-05-21 w spr. powołania komisji rekrutującej - szkolnictwo zawodowe.pdf (354,22KB)
PDF66_2019-05-21 w spr. powołania komisji rekrutującej - kształcenie zawodowe 3.pdf (379,02KB)
PDF65_2019-05-17 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (322,65KB)
PDF64_2019-05-15 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej Nr 1811.pdf (248,67KB)
PDF63_2019-05-15 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej Nr 1829.pdf (244,31KB)

PDF62_2019-05-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (353,50KB)
PDF61_2019-05-07 w spr. zmiany Planu Rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (626,97KB)
PDF60_2019-05-06 w spr. zmiany zarz._powołanie PZdsOoN_zm. 95_2010.pdf (411,09KB)
PDF59_2019-05-06 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (555,82KB)

PDF58a_2019-04-30 w spr. zm. zarz. - instrukcja użytkowania sam. służb. gospodarki paliwami płynnymi oraz norm zuzycia.pdf (40,89KB)
PDF58_2019-04-30 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (548,84KB)
PDF57_2019-04-24 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (621,60KB)

PDF56_2019-04-23 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (363,99KB)

PDF55_2019-04-23 w spr. postępowania z dokumentacją Tajemnica Skarbowa.pdf (731,50KB)
PDF54_2019-04-15 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (484,74KB)
PDF53_2019-04-12 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa chodników w Żużeli.pdf (326,28KB)

PDF52_2019-04-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (461,80KB)
PDF50_2019-04-11 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,30MB)
PDF49_2019-04-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (681,02KB)
PDF48_2019-04-03 w spr. Planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia III stopnia.pdf (592,29KB)
PDF47_2019-04-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (238,52KB)
PDF46_2019-04-03 w spr. kontrola wykonywania zadań obronnych w KCZ Sp. o.o. w Krapkowicach.pdf (468,63KB)
PDF45_2019-03-29 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (466,61KB)
PDF44_2019-03-28 w spr. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 r.pdf (342,04KB)

PDF43_2019-03-28 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (473,41KB)
PDF42_2019-03-27 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (931,53KB)
PDF41_2019-03-28 w spr. powołania Komisji Socjalnej w Starostwie.pdf (281,58KB)

PDF40_2019-03-25 w spr. ustalenia kosztu pobytu mieszkańca w DPS Anna w Krapkowicach w 2019 r.pdf (349,21KB)

PDF39_2019-03-25 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (461,09KB)
PDF38_2019-03-19 w spr. powołania komisji Turniej Wiedzy Pożarniczej.pdf (382,00KB)
PDF37_2019-03-19 w spr. zmiany organizacji GSK Starosty Krapkowickiego_zm. 40_2018.pdf (353,88KB)
PDF36_2019-03-19 w spr. zmiany organizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapkowickiego_zm. 65_2017.pdf (448,18KB)
PDF35_2019-03-19 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (494,89KB)

PDF34a_2019-03-14 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (289,78KB)
PDF34_2019-03-14 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - inspektor w IM.pdf (280,21KB)
PDF33_2019-03-14 w spr. zmiany zarz._powołanie PZdsOoN_zm. 95_2010.pdf (369,44KB)
PDF32_2019-03-14 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie krapkowickim w 2019.pdf (468,97KB)
PDF31_2019-03-14 w spr. zmiany powołania, organizacji i funkcjonowania PCZK_zm. 121_2012.pdf (264,56KB)

PDF30_2019-03-14 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (2,32MB)
PDF29_2019-03-13 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (1,10MB)
PDF27_2019-03-08 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (254,71KB)

PDF26_2019-03-04 w spr. zatwierdzenia Planu rzeczowo Finansowego ZFŚS na 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (583,25KB)
PDF25_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (243,93KB)
PDF23_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (266,86KB)
PDF24_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (248,84KB)
PDF22_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (248,67KB)
PDF21_2019-03-01 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (241,98KB)

PDF20a_2019-03-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (477,71KB)
PDF20_2019-03-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (287,65KB)
PDF19_2019-02-26 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (298,39KB)
PDF18_2019-02-25 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (257,25KB)

PDF17_2019-02-25 w spr. wprowadzenia terminarza przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Pow. w Krapko.pdf (268,27KB)
PDF16_2019-02-25 w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu ZFŚS.pdf (299,61KB)

PDF11_2019-02-20 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (284,22KB)
PDF10_2019-02-14 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (257,22KB)

PDF9_2019-02-14 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego WSK.pdf (307,43KB)
PDF8_2019-02-12 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (256,63KB)
PDF7_2019-02-12 w spr. komisji rekrutacyjnej - podinspektor ds. administracyjnych w IM.pdf (359,26KB)

PDF6_2019-02-12 w spr. komisji rekrutacyjnej - podinspektor ds. transportu w IM.pdf (362,64KB)
PDF5_2019-02-12 w spr. Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (3,44MB)
PDF4a_2019-02-01 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (333,96KB)
PDF4_2019-02-01 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (964,15KB)

PDF3c_2019-01-31 w spr. zatwierdzenia Planów pracy na 2019 r.pdf (184,98KB)
PDF3b_2019-01-31 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2019 r.pdf (183,93KB)
PDF3a_2019-01-31 w spr. zatwierdzenia Planu szkoleń pracowników na 2019 r.pdf (15,77KB)
PDF3_2019-01-25 w spr. harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludnośi i OC Powiatu Krapkowickiego na 2019 r.pdf (885,31KB)
PDF2b_2019-01-24 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (277,94KB)
PDF2a_2019-01-21 w spr. zmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (258,17KB)
PDF2_2019-01-20 w spr. realizacji zadań Obrony Cywilnej w Powiecie Krapkowickim w 2019 r.pdf (4,32MB)

PDF1d_2019-01-18 w spr. planu dochodów budżet. - zadania z zakresu adm. rządowej i inne zlecone w 2019 r.pdf (254,75KB)
PDF1c_2019-01-18 w spr. zzmiany planu finansowego w 2019 r. _zm. 1b_2019.pdf (281,59KB)
PDF1b_2019-01-09 w spr. planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2019 r.pdf (58,48KB)
PDF1a_2019-01-04 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2019 r..pdf (315,84KB)
PDF1_2019-01-04 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf (339,96KB)