Przejdź do treści strony WCAG

V Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Obrady rozpoczęto 2019-03-14 o godz. 14:07:08, a zakończono o godz. 17:21:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Sławomir Rowiński
 17. Katarzyna Sonik
 18. Monika Wąsik - Kudla
 19. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji (14:07:00)

       a. stwierdzenie quorum (14:07:00)

       b. informacja o protokole z IV sesji (14:10:00)

       c. przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:10:00)

głosowanie nad zmianą porządku obrad (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Roman Heinz, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Arnold Donitza, Marko Markowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krystian Komander

Reasumpcja głosowania nad porządkiem obrad (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Dariusz Willim, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Szczepan Bryś
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marko Markowski, Arnold Donitza


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (14:16:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (14:18:00)


4. Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności w roku 2018 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2018 rok. (15:09:00)


5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2018 roku. (15:35:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Sesję opuścili radni:

 1. Szczepan Bryś


6. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2018 roku. (16:16:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:22:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Kinga Kaptur
 2. Krystian Komander


7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (16:37:00)

       a. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2019 r. (16:37:00)

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu w 2019 r. (16:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla

       b. zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Walce (16:45:00)

zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Walce (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Roman Heinz, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Józef Bukowiński, Monika Wąsik - Kudla, Krzysztof Molfa, Marko Markowski

       c. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (16:47:00)

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (16:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kamrad, Dariusz Willim, Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Monika Wąsik - Kudla, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza, Marko Markowski

       d. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (16:51:00)

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (16:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Marko Markowski, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński

       e. projektu pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (16:54:00)

projektu pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kamrad, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Sławomir Rowiński, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Roman Heinz, Helga Bieniusa, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Marko Markowski, Sabina Gorzkulla

       f. zmiany Uchwały Nr VI/44/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Krapkowickiego (17:01:00)

zmiany Uchwały Nr VI/44/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budżetowych Powiatu Krapkowickiego (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Helga Bieniusa, Sabina Gorzkulla, Maciej Lisicki, Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Arnold Donitza, Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Krzysztof Molfa, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Monika Wąsik - Kudla, Roman Heinz

       g. zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033 (17:03:00)

zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033 (17:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Maciej Lisicki, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Arnold Donitza, Marko Markowski

       h. zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (17:06:00)

zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (17:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Marko Markowski, Arnold Donitza, Roman Heinz, Joachim Kamrad


8. Interpelacje oraz zapytania Radnych. (17:10:00)


9. Wolne wnioski. (17:10:00)


10. Zamknięcie Obrad (17:20:00)


Zakończono sesję (17:21:45)