Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2018 - kadencja 2018-2023

PDFuchw. nr 01 w sprawie upowaznienia Starosty do zalatwiania spraw w imieniu zarządcy drog powiatowych.pdf (25,69KB)
PDFuchw. nr 02 w sprawie upowaznienia Wicestarosty do zalatwiania spraw w imieniu zarzadcy drog powiatowych.pdf (25,72KB)
PDFuchw. nr 03 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zal.pdf (119,40KB)
PDFuchw. nr 04 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zal 1,2.pdf (51,42KB)
PDFuchw. nr 04 zalacznik nr 3.pdf (39,90KB)
PDFuchw. nr 05 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zal.pdf (68,37KB)
PDFuchw. nr 06 w sprawie upowaznienia Starosty Krapkowickiego do dokonywania zmian w planie wydatkow w 2018 r..pdf (24,02KB)
PDFuchw. nr 07 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych Starosta.pdf (33,23KB)
PDFuchw. nr 08 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa d skladania oswiadczen woli Wicestarosta.pdf (32,99KB)
PDFuchw. nr 09 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dla dyr. PUP w ramach programu POWER.pdf (25,37KB)
PDFuchw. nr 09 zalacznik.pdf (203,05KB)
PDFuchw. nr 10 w sprawie upowaznienia dyr. PUP do projektu RPO WO 2014-2018.pdf (25,62KB)
PDFuchw. nr 10 zalacznik.pdf (50,71KB)
PDFuchw. nr 11 w sprawie rozliczenia z przekazanych srodkow finansowych Gminie Krapkowice.pdf (31,39KB)
PDFuchw. nr 12 w sprawie rozliczenia z przekaznych srodkow finansowych Gminie Krapkowice.pdf (31,65KB)
PDFuchw. nr 13 w sprawie rozliczenia z przekaznych srodkow finasowych Gminie Krapkowice.pdf (32,15KB)
PDFuchw. nr 14 w sprawie rozliczenia z przekaznych srodkow finansowych Gminie Zdzieszowice.pdf (31,57KB)
PDFuchw. nr 15 w sprawie rozliczenia z przekazanych srokdow finansowych Gminie Zdzieszowice.pdf (30,58KB)
PDFuchw. nr 16 w sprawie rozliczenia z przekazanych srodkow finansowych Gminie Zdzieszowice.pdf (29,93KB)
PDFuchw. nr 17 w sprawie rozliczenia z przekaznych srodkow finansowych Gminie Gogolin.pdf (30,00KB)
PDFuchw. nr 18 w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy K-ce 2018-2022.pdf (24,94KB)
PDFuchw. nr 19 w sprawie zmiany uchw. 947-2013 ZPK w sprawie regulaminu olimpiady HIV-AIDS.pdf (28,82KB)
PDFuchw. nr 20 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (59,72KB)
PDFuchw. nr 20 zalacznik nr 3.pdf (27,10KB)
PDFuchw. nr 20 zalacznik nr 4.pdf (40,23KB)
PDFuchw. nr 20 zalacznik nr 5.pdf (44,04KB)
PDFuchw. nr 21 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (89,66KB)
PDFuchw. nr 22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszru kultury fizycznej Klub Karate DO SHOTOKAN ENSO.pdf (25,77KB)
PDFuchw. nr 23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru porzadku i bezpieczestwa OSP Żyrowa.pdf (28,46KB)
PDFuchw. nr 24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej 41 LUKS WINNER Zdzieszowice.pdf (25,93KB)
PDFuchw. nr 25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej PZW Zawody wędkarskie.pdf (26,25KB)
PDFuchw. nr 26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszru kultury fizycznej LUKS SZEKLA.pdf (26,13KB)
PDFuchw. nr 27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej LZS Łowkowice.pdf (26,23KB)
PDFuchw. nr 28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Zdzieszowice-BikeTeam.pdf (26,43KB)
PDFuchw. nr 29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury OSP Obrowiec 90lecie.pdf (26,76KB)
PDFuchw. nr 30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej KS Zdzieszowice Bike-Team.pdf (26,16KB)
PDFuchw. nr 31 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury Razem dla Obrowca Piknik.pdf (33,40KB)
PDFuchw. nr 32 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru ekologii Razem dla Obrowca Rajski Ogród.pdf (26,25KB)
PDFuchw. nr 33 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektu z zakresu sportu Klub Karate - DO SHOTOKAN ENSO.pdf (25,67KB)
PDFuchw. nr 34 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z projektu z zakresy sportu KS Górażdże.pdf (26,99KB)
PDFuchw. nr 35 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje nieodplatnej pomocy prawnej.pdf (27,92KB)
PDFuchw. nr 35 zalacznik.pdf (33,79KB)
PDFuchw. nr 36 w sprawie powierzenia Staroscie czynnosci w postepowaniu o zamowienia publiczne.pdf (33,40KB)
PDFuchw. nr 37 w sprawie powierzenia Wicestaroscie czynnosci w postepowaniu o zamowienia publiczne.pdf (28,15KB)
PDFuchw. nr 38 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (61,55KB)
PDFuchw. nr 38 zalacznik nr 3.pdf (27,08KB)
PDFuchw. nr 38 zalacznik nr 4.pdf (39,96KB)
PDFuchw. nr 38 zalacznik nr 5.pdf (44,02KB)
PDFuchw. nr 39 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (80,29KB)
PDFuchw. nr 40 w sprawie pelnomocnictwa do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych.pdf (33,03KB)
PDFuchw. nr 41 w sprawie zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela.pdf (29,40KB)
PDFuchw. nr 42 w sprawie podzialu srodkow finansowych Aktywny Samorzad w ramach modulu II.pdf (50,45KB)
PDFuchw. nr 43 w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow dyrektora ZSS im. Juliana Tuwima.pdf (23,89KB)
PDFuchw. nr 44 w sprawie zaopiniowania przebudowy linii kolejowej nr 136 Kedzierzy-Opole Zachod.pdf (24,07KB)
PDFuchw. nr 45 w sprawie zaopiniowania przebudowy linii kolejowej nr 136 Kedzierzy-Opole drogi pow..pdf (24,25KB)
PDFuchw. nr 46 w sprawie podwyzsz. środka trwałego przebudowa Twardawa - Walce ul. Opolska.pdf (27,52KB)
PDFuchw. nr 47 w sprawie podwyzsz. środka trwałego przebud. Twardawa - chodniki Brożec.pdf (27,45KB)
PDFuchw. nr 48 w sprawie podwyższ. środka trwałego Gogolin Kamień Śl.pdf (29,68KB)
PDFuchw. nr 49 w sprawie podwyższ. środka trwałego przebudowa DP 1832 O Gogolin ul. Ligonia.pdf (27,47KB)
PDFuchw. nr 50 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na budowe obwodnicy Malni i Choruli.pdf (25,99KB)
PDFuchw. nr 51 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zal 1.pdf (50,67KB)
PDFuchw. nr 51 zalacznik nr 2.pdf (39,99KB)
PDFuchw. nr 52 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. ..pdf (89,43KB)
PDFuchw. nr 53 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych.pdf (25,56KB)
PDFuchw. nr 53 zalacznik.pdf (61,03KB)
PDFuchw. nr 53 zalacznik..pdf (111,61KB)


PDFuchw. nr 54 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej wraz z zalacznikiem.pdf (30,56KB)
PDFuchw. nr 55 w spawie planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zal.pdf (37,22KB)
PDFuchw. nr 56 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1.pdf (31,64KB)
PDFuchw. nr 56 zalacznik nr 2.pdf (40,02KB)
PDFuchw. nr 57 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (44,48KB)
PDFuchw. nr 58 w sprawie zmiany wpf na lata 2018-2033.pdf (31,65KB)
PDFuchw. nr 58 zalacznik nr 1.pdf (3,20MB)
PDFuchw. nr 59 w sprawie zmany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (104,20KB)
PDFuchw. nr 60 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych - Lasman.pdf (33,24KB)