Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego

Obrady rozpoczęto 2019-01-24 o godz. 14:07:13, a zakończono o godz. 15:48:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Sławomir Rowiński
 17. Katarzyna Sonik
 18. Monika Wąsik - Kudla
 19. Dariusz Willim


1. Otwarcie sesji (14:07:00)

       a. stwierdzenie quorum (14:07:00)

Przyęcie nowego porządku obrad (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Krystian Komander, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Joachim Kamrad, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Roman Heinz, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński

       b. informacja o protokole z III sesji (14:16:00)

       c. przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:17:00)


2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu (14:17:00)


3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego (14:19:00)


4. Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok (14:36:00)


5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: (14:38:00)

       a. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (14:38:00)

Głosowanie w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Dawid Gembski, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Maciej Lisicki, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Roman Heinz, Józef Bukowiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joachim Kamrad, Marko Markowski

       b. zmiany uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki (14:41:00)

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Joachim Kamrad, Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Arnold Donitza, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Roman Heinz, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Helga Bieniusa, Dawid Gembski, Józef Bukowiński, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz

       c. delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (14:43:00)

Głosowanie w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Arnold Donitza, Józef Bukowiński, Kinga Kaptur, Marko Markowski, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Szczepan Bryś

       d. zmiany Uchwały Nr II/16/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji skarg, wniosków i petycji w kadencji 2018 – 2023 (14:47:00)

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie komisji skarg, wniosków i petycji w kadencji 2018 – 2023 (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Krystian Komander, Dariusz Willim, Maciej Lisicki, Krzysztof Molfa, Sabina Gorzkulla, Katarzyna Sonik, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Szczepan Bryś, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Sławomir Rowiński, Marko Markowski, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Arnold Donitza, Roman Heinz

       e. zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 (14:55:00)

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dawid Gembski, Joachim Kamrad, Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Józef Bukowiński, Arnold Donitza, Monika Wąsik - Kudla, Sabina Kasiura, Sabina Gorzkulla, Irena Pachowicz, Dariusz Willim, Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Roman Heinz, Marko Markowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Szczepan Bryś

       f. zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (14:57:00)

Głosowanie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Arnold Donitza, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Sabina Kasiura, Monika Wąsik - Kudla, Dariusz Willim, Szczepan Bryś, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Roman Heinz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski

       g. dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice (15:03:00)

Głosowanie w sprawie dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Krapkowice (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dariusz Willim, Katarzyna Sonik, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Krystian Komander, Roman Heinz, Arnold Donitza, Szczepan Bryś, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Sabina Kasiura, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Irena Pachowicz, Krzysztof Molfa, Maciej Lisicki, Sabina Gorzkulla, Józef Bukowiński, Marko Markowski

       h. dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym w Kujawach (15:06:00)

Głosowanie w sprawie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym w Kujawach (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Szczepan Bryś, Józef Bukowiński, Dawid Gembski, Roman Heinz, Kinga Kaptur, Krystian Komander, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Krzysztof Molfa, Sławomir Rowiński, Maciej Lisicki, Dariusz Willim, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Monika Wąsik - Kudla


6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (15:09:00)


7. Interpelacje Radnych (15:10:00)


8. Zapytania i wolne wnioski (15:11:00)


9. Zamknięcie obrad (15:48:00)


Zakończono sesję (15:48:15)