Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert 2019

Generator wniosków do trwających konkursów ofert

PDFuchw nr 159 w sprawie wyboru ofert z obszaru działanosci osob w wieku emerytalnym.pdf (88,33KB)
PDFuchw nr 159 zalacznik.pdf (115,12KB)
PDFuchw nr 161 w sprawie wyboru ofert w obszarze porzadku i bezpieczenstwa.pdf (87,86KB)
PDFuchw nr 161 zalacznik.pdf (72,44KB)
PDFuchw nr 162 w sprawie wyboru ofert z obszaru kultury fizycznej.pdf (88,22KB)
PDFuchw nr 162 zalacznik.pdf (124,01KB)
PDFuchw nr 160 zalacznik.pdf (114,62KB)
PDFuchw nr 160 w sprawie wybory ofert z obszaru kultury sztuki.pdf (88,63KB)

PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.pdf (321,03KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf (457,55KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.pdf (467,53KB)
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - bezpieczeństwo.pdf (457,83KB)

PDFuchw. nr 83 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze -na rzecz osób w wieku emerytalny.pdf (29,07KB)
PDFuchw. nr 83 zalacznik.pdf (85,81KB)
PDFuchw. nr 83 załącznik do zalacznika - emeryci.pdf (19,06KB)
PDFuchw. nr 84 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze kultury fizycznej.pdf (28,92KB)
PDFuchw. nr 84 zalacznik.pdf (81,09KB)
PDFuchw. nr 84 załącznik do zalcznika - kultura fiz.pdf (33,91KB)
PDFuchw. nr 85 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze kultury, sztuki, dziedzictwa narodow.pdf (29,12KB)
PDFuchw. nr 85 zalacznik.pdf (87,13KB)
PDFuchw. nr 85 załącznik do zalacznika - kultura.pdf (26,75KB)
PDFuchw. nr 86 w sprawie otwartego konkursu ofert na real. zadań publicznych w 2019 r. w obszarze porządku i bezp. publ.pdf (28,94KB)
PDFuchw. nr 86 zalacznik.pdf (86,88KB)
PDFuchw. nr 82 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2019 roku.pdf (29,32KB)
PDFuchw. nr 82 zalacznik - Regulamin otwartych konkursów ofert 2019.pdf (62,01KB)
PDFuchw. nr 82 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.pdf (84,63KB)
PDFuchw. nr 82 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czlonka komisji.pdf (24,73KB)
PDFuchw. nr 82 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.pdf (27,52KB)
PDFuchw. nr 82 zalacznik do Regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.pdf (31,40KB)