Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Sesja Rady Powiatu


1. Otwarcie sesji (14:07:00)

Obrady rozpoczęto 2018-11-29 o godz. 14:07:18, a zakończono o godz. 15:53:34 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Helga Bieniusa
 2. Szczepan Bryś
 3. Józef Bukowiński
 4. Arnold Donitza
 5. Dawid Gembski
 6. Sabina Gorzkulla
 7. Roman Heinz
 8. Joachim Kamrad
 9. Kinga Kaptur
 10. Sabina Kasiura
 11. Krystian Komander
 12. Maciej Lisicki
 13. Marko Markowski
 14. Krzysztof Molfa
 15. Irena Pachowicz
 16. Sławomir Rowiński
 17. Katarzyna Sonik
 18. Monika Wąsik - Kudla
 19. Dariusz Willim

       a. Stwierdzenie quorum (14:07:00)

       b. Przyjęcie wniosków do porządku obrad (14:09:00)

Głosowanie nad zmianą porządku obrad (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Krystian Komander, Roman Heinz, Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Kinga Kaptur, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla, Arnold Donitza
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szczepan Bryś

Reasumpcja głosowania nad zmianą porządku obrad (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Marko Markowski, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Joachim Kamrad, Dawid Gembski, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Irena Pachowicz, Helga Bieniusa, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Szczepan Bryś, Dariusz Willim, Józef Bukowiński, Sabina Gorzkulla


2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie (14:19:00)

       a. delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (14:19:00)

Głosowanie nad uchwałą dotyczącą delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Dawid Gembski, Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Krzysztof Molfa, Sabina Kasiura, Joachim Kamrad, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Dariusz Willim, Kinga Kaptur, Krystian Komander, Monika Wąsik - Kudla, Sławomir Rowiński, Marko Markowski, Roman Heinz, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński

       b. powołania komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego oraz ustalenia zakresów ich działania (14:22:00)

Głosowanie nad powołaniem komisjy Stałych Rady Powiatu Krapkowickiego (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Katarzyna Sonik, Joachim Kamrad, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Roman Heinz, Dawid Gembski, Szczepan Bryś, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Sabina Gorzkulla, Helga Bieniusa, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Irena Pachowicz, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Dariusz Willim

       c. powołania komisji rewizyjnej w kadencji 2018 – 2023 (14:26:00)

Głosowanie nad powołaniem komisji rewizyjnej w kadencji 2018 - 2023 (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Katarzyna Sonik, Helga Bieniusa, Maciej Lisicki, Kinga Kaptur, Sabina Kasiura, Krzysztof Molfa, Dariusz Willim, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Irena Pachowicz, Arnold Donitza, Roman Heinz, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Sławomir Rowiński, Krystian Komander, Joachim Kamrad, Marko Markowski, Szczepan Bryś

       d. powołania komisji skarg, wniosków petycji w kadencji 2018-2023 (14:46:00)

Głosowanie nad powołaniem komisji skarg wniosków petycji w kadencji 2018 - 2023 (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Helga Bieniusa, Katarzyna Sonik, Roman Heinz, Sabina Kasiura, Maciej Lisicki, Arnold Donitza, Krzysztof Molfa, Krystian Komander, Sabina Gorzkulla, Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla, Marko Markowski, Irena Pachowicz, Józef Bukowiński, Szczepan Bryś, Sławomir Rowiński, Dariusz Willim
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Kinga Kaptur, Joachim Kamrad

       e. składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 2023 (14:53:00)

Glosowanie nad uchwałą dot. składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018 – 2023 (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Helga Bieniusa, Kinga Kaptur, Joachim Kamrad, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Szczepan Bryś, Krzysztof Molfa, Arnold Donitza, Katarzyna Sonik, Krystian Komander, Dariusz Willim, Sabina Kasiura, Marko Markowski, Józef Bukowiński, Maciej Lisicki, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Dawid Gembski, Monika Wąsik - Kudla

       f. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (15:04:00)

Głosowanie nad uchwałą dot. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Katarzyna Sonik, Sabina Kasiura, Arnold Donitza, Krystian Komander, Kinga Kaptur, Krzysztof Molfa, Dawid Gembski, Szczepan Bryś, Roman Heinz, Sabina Gorzkulla, Dariusz Willim, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Joachim Kamrad, Maciej Lisicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marko Markowski

       g. zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 (15:07:00)

Głosowanie nad uchwałą dot. g) zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033 (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Molfa, Katarzyna Sonik, Sabina Gorzkulla, Sabina Kasiura, Dariusz Willim, Krystian Komander, Maciej Lisicki, Dawid Gembski, Szczepan Bryś, Kinga Kaptur, Monika Wąsik - Kudla, Józef Bukowiński, Irena Pachowicz, Joachim Kamrad, Sławomir Rowiński, Helga Bieniusa, Arnold Donitza, Marko Markowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Heinz


3. Interpelacje Radnych (15:17:00)


4. Zapytania, wolne wnioski (15:17:00)


5. Zamknięcie obrad (15:51:00)


Zakończono sesję (15:53:34)