Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie znak GL.RUZ.421.202.2018.TS z dnia 6 listopada 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach

GL.RUZ.421.202.2018.2018.TS

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 103 w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.PDFZawiadomienie GL.RUZ.421.202.2018.TS.pdf