Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2018 kwartał III - Kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 1283 w sprawie zatwierdzenie konkursu ZSZ Piastów Opolskich.pdf (29,48KB)
PDFuchw. nr 1284 w sprawie powierzenia stanowiska dyr. ZSZ Kr-ce W. Schneider.pdf (29,21KB)
PDFuchw. nr 1285 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy - Katrzyna Musiol.pdf (32,04KB)
PDFuchw. nr 1286 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy - Patrycja Sojka-Lustig.pdf (32,17KB)
PDFuchw. nr 1287 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy - Wikierska.pdf (31,97KB)
PDFuchw. nr 1288 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na Krapkowicki Bieg Uliczny w 2018 r.pdf (36,91KB)
PDFuchw. nr 1289 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - DO SHOTOKAN ENSO.pdf (33,09KB)
PDFuchw. nr 1290 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - LUKS Rospondek Zyrowa.pdf (32,53KB)
PDFuchw. nr 1291 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury fizycznej - LZS Dabrowka Gorna.pdf (32,45KB)
PDFuchw. nr 1292 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury LUKS Rospondek Zyrowa.pdf (33,67KB)
PDFuchw. nr 1293 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z obszaru kultury ZHP Krapkowice.pdf (32,87KB)
PDFuchw. nr 1294 w sprawie wyboru projektow w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 r..pdf (38,21KB)
PDFuchw. nr 1294 zalacznik.pdf (40,97KB)
PDFuchw. nr 1295 w sprawie zaopiniownia zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 1454 O do drog gminnych.pdf (30,00KB)
PDFuchw. nr 1296 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf (43,72KB)
PDFuchw. nr 1297 w sprawie zmiany planu fnansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (65,19KB)
PDFuchw. nr 1298 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Zdzieszowice.pdf (33,49KB)
PDFuchw. nr 1299 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci do zbycia darowizną g. Zdzieszowice.pdf (39,04KB)
PDFuchw. nr 1300 w sprawie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.pdf (30,18KB)
PDFuchw. nr 1301 w sprawie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (29,67KB)
PDFuchw. nr 1302 w sprawie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach.pdf (29,66KB)
PDFuchw. nr 1303 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (57,77KB)
PDFuchw. nr 1303 zalacznik nr 3.pdf (39,28KB)
PDFuchw. nr 1304 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikami.pdf (75,53KB)
PDFuchw. nr 1305 w sprawie podanie do publicznej wiadomosci inf. dot. wykonania budzetu w II kwartale 2018 r..pdf (45,13KB)
PDFuchw. nr 1305 zalacznik.pdf (91,64KB)
PDFuchw. nr 1306 w sprawie podziału środków I transza Aktywny Samorząd 2018.pdf (50,11KB)
PDFuchw. nr 1307 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania LZS Żywocice.pdf (40,06KB)
PDFuchw. nr 1308 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SZEKLA Spływ kajakowy.pdf (33,17KB)
PDFuchw. nr 1309 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Stradunia Nordic Walking.pdf (38,88KB)
PDFuchw. nr 1310 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Emeryci Policyjni.pdf (32,99KB)
PDFuchw. nr 1311 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania -Rozwadza Kołacz.pdf (32,30KB)
PDFuchw. nr 1312 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - ZHP Spartakiada.pdf (38,84KB)
PDFuchw. nr 1313 w sprawie zatwierdzenia spraowozdania - Uniwersytet III Wieku Wycieczka.pdf (32,25KB)
PDFuchw. nr 1314 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania- Górażdże Sport.pdf (33,21KB)
PDFuchw. nr 1315 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - OSP Walce Bezpieczeństwo.pdf (33,78KB)
PDFuchw. nr 1316 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - OSP Kamień Śląski.pdf (34,40KB)
PDFuchw. nr 1317 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - OSP Obrowiec.pdf (34,02KB)
PDFuchw. nr 1318 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Rospondek.pdf (32,91KB)
PDFuchw. nr 1319 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Fundacja Kobiet Miss.pdf (32,21KB)
PDFuchw. nr 1320 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Razem dla Obrowca Dzień Dziecka.pdf (32,74KB)
PDFuchw. nr 1321 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Górażdże Kultura.pdf (33,27KB)
PDFuchw. nr 1322 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Połaczeni Tańcem.pdf (32,97KB)
PDFuchw. nr 1323 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania- Rospodek Tańce.pdf (33,50KB)
PDFuchw. nr 1324 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Nasze Dziedzictwo Żyrowej.pdf (32,84KB)
PDFuchw. nr 1325 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Klub Karate do Shotokan.pdf (32,11KB)
PDFuchw. nr 1326 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Kraina Białej Damy Sport.pdf (34,15KB)
PDFuchw. nr 1327 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Ruch Zdzieszowice.pdf (32,32KB)
PDFuchw. nr 1328 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania - Azymek.pdf (32,53KB)
PDFuchw. nr 1329 w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki.pdf (31,12KB)
PDFuchw. nr 1330 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018, zal nr 1,2.pdf (61,91KB)
PDFuchw. nr 1330 zalacznik nr 3.pdf (39,19KB)
PDFuchw. nr 1331 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu na 2018; zal nr 1,2,3.pdf (85,25KB)
PDFuchw. nr 1332 w sprawie zm. uchw. nr 1285-2018 w sprawie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nayczyciela.pdf (38,79KB)
PDFuchw. nr 1333 w sprawie upowaznienia do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Wolfgang Schneider.pdf (33,46KB)
PDFuchw. nr 1334 w sprawie upowaznienia do skladania oswiadczen woli w sprawach majatkowych - Bozena Szady-Migdal.pdf (33,24KB)
PDFuchw. nr 1335 w sprawie wniesienia wkladu pienieznego do spolki KCZ.pdf (30,26KB)
PDFuchw. nr 1336 w sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego oraz objecia udzialow w spolce KCZ.pdf (32,56KB)
PDFuchw. nr 1337 w sprawie regulaminu konkursu na dyniowy przysmak z Krainy sw.Anny.pdf (31,25KB)
PDFuchw. nr 1337 zalacznik - regulamin.pdf (344,43KB)
PDFuchw. nr 1337 zalacznik do zalacznika - regulaminu.pdf (260,29KB)
PDFuchw. nr 1338 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (61,85KB)
PDFuchw. nr 1338 zalacznik nr 3.pdf (40,10KB)
PDFuchw. nr 1338 zalacznik nr 4.pdf (28,76KB)
PDFuchw. nr 1339 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (84,11KB)
PDFuchw. nr 1340 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I pórocze 2018 r. oraz inf. o wpf.pdf (38,15KB)
PDFuchw. nr 1340 zalacznik nr 1.pdf (22,66KB)
PDFuchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - cz. I - dochody.pdf (75,26KB)
PDFuchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - cz. II - wydatki.pdf (112,39KB)
PDFuchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - cz. III opisowa dochody.pdf (111,06KB)
PDFuchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - cz. III opisowa wydatki.pdf (76,33KB)
PDFuchw. nr 1340 zalacznik nr 1 - zalacznik do cz. III - dotacje udzielone orgzanizacja.pdf (52,02KB)
PDFuchw. nr 1340 zalacznik nr 2 - informacja o kształtowaniu się wpf.pdf (63,72KB)
PDFuchw. nr 1340 zalacznik nr 2 - zalacznik.pdf (43,84KB)
PDFuchw. nr 1341 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiami.pdf (87,75KB)
PDFuchw. nr 1342 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (52,84KB)
PDFuchw. nr 1342 zalacznik nr 3.pdf (35,45KB)
PDFuchw. nr 1343 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (72,22KB)
PDFuchw. nr 1344 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (54,81KB)
PDFuchw. nr 1344 zalacznik nr 3.pdf (27,33KB)
PDFuchw. nr 1345 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r..pdf (62,05KB)
PDFuchw. nr 1346 w sprawie zmiany uchw. 1175 w sprawie podzialu srodkow PFRON na dzialalnosc WTZ w 2018 r..pdf (40,64KB)
PDFuchw. nr 1346 zalacznik.pdf (21,01KB)
PDFuchw. nr 1347 w sprawie zmiany uchw. 1101 w sprawie podzialu dotacji z powiatu na dzialalnosc WTZ w 2018 r..pdf (38,66KB)
PDFuchw. nr 1347 zalacznik.pdf (32,44KB)
PDFuchw. nr 1348 w sprawie zaopiniowania uaktualnienia przebiegu drog wojwodzkich na terenie powiatu.pdf (30,49KB)
PDFuchw. nr 1349 w sprawie wyznaczenia osoby zastepujacej dyerktora PPP w czasie nieobecnosci.pdf (30,99KB)
PDFuchw. nr 1350 w sprawie zlecenia Zwiazkowi Śląskich KObiet realizacji zadania publicznego Tradycyjne smaki jesienne 2018.pdf (32,20KB)
PDFuchw. nr 1351 w sprawie powołania i ustalenia skladu komisji w konkursie dyniowy przysmak.pdf (30,62KB)
PDFuchw. nr 1352 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf (49,82KB)
PDFuchw. nr 1352 zalacznik nr 2.pdf (27,31KB)
PDFuchw. nr 1352 zalacznik nr 3.pdf (40,16KB)
PDFuchw. nr 1353 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem.pdf (64,93KB)
PDFuchw. nr 1354 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchały budżetowej na 2019 r..pdf (53,40KB)
PDFuchw. nr 1354 zalacznik nr 1.pdf (23,26KB)
PDFuchw. nr 1354 zalacznik nr 2.pdf (21,67KB)
PDFuchw. nr 1354 zalacznik nr 3.pdf (26,37KB)
PDFuchw. nr 1354 zalacznik nr 4.pdf (26,12KB)
PDFuchw. nr 1354 zalacznik nr 5.pdf (22,94KB)
PDFuchw. nr 1354 zalacznik nr 6.pdf (12,81KB)
PDFuchw. nr 1354 zalacznik nr 7.pdf (26,21KB)
PDFuchw. nr 1354 zalacznik nr 8.pdf (12,24KB)
PDFuchw. nr 1355 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania powiatu w zgromadzeniu wspolnikow KCZ.pdf (54,61KB)
PDFuchw. nr 1356 w sprawie regulaminu zawodow Biegam Bio Lubie.pdf (30,80KB)
PDFuchw. nr 1356 zalacznik.pdf (99,66KB)
PDFuchw. nr 1357 w sprawie Regulaminu konkursu dla przedszkoli pn. Zielony powiat w miniaturce.pdf (75,03KB)
PDFuchw. nr 1357 zalacznik.pdf (138,44KB)
PDFuchw. nr 1357 zalacznik do zalacznika.pdf (460,86KB)
PDFuchw. nr 1358 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (67,24KB)
PDFuchw. nr 1358 zalacznik nr 3.pdf (27,33KB)
PDFuchw. nr 1358 zalacznik nr 4.pdf (40,16KB)
PDFuchw. nr 1358 zalacznik nr 5.pdf (29,79KB)
PDFuchw. nr 1359 w sprawie zmiany planu fiansowego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (105,83KB)
PDFuchw. nr 1360 w sprawie rozliczenia z przekazanych srodków finansowych dla KPP w Krapkowiach.pdf (36,77KB)
PDFuchw. nr 1361 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla GMiny Walce-przebudowa kanalizacji deszczowej.pdf (32,97KB)
PDFuchw. nr 1362 w sprawie zaopniowania zaliczenia drogi Aleja JP II do kategorii drog publicznych-gminnych.pdf (29,43KB)
PDFuchw. nr 1363 w sprawie zaopniowania zaliczenia drogi ul. Sportowej do kategorii drog publicznych-gminnych.pdf (29,36KB)
PDFuchw. nr 1364 w sprawie rozliczenia dotacji na organizowanie nauki religii Kosciola Bozego w Chrystusie.pdf (30,39KB)
PDFuchw. nr 1365 w sprawie sprawozdania dotacji dla Biblioteka 2018 I półrocze.pdf (29,66KB)
PDFuchw. nr 1366 w sprawie powolania komisji konkursowej w konkursie warzywnym.pdf (30,47KB)
PDFuchw. nr 1367 w sprawie powolania komisji konkursowej w konkursie na stol jesienny.pdf (36,34KB)
PDFuchw. nr 1368 w sprawie powolania komisji konkursowej w konkursie na najciezsza dynię.pdf (32,69KB)
PDFuchw. nr 1369 w sprawie Regulaminu Sztaferty dobroczynnosci Ludzie Otmetu.pdf (30,50KB)
PDFuchw. nr 1369 zalacznik.pdf (58,79KB)
PDFuchw. nr 1370 w sprawie Regulaminu Powiatowej Olimpiady Ekologicznej na lata 2018-2019 Bioroznorodnosc w Naszym Powiecie.pdf (33,38KB)
PDFuchw. nr 1370 zalacznik.pdf (97,33KB)
PDFuchw. nr 1371 w sprawie regulaminu rektutacji uczestników wyjazdow seniorow do zamku w Mosznej.pdf (32,88KB)
PDFuchw. nr 1371 zalacznik - regulamin.pdf (133,34KB)
PDFuchw. nr 1372 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 r. wraz z zalacznkiem.pdf (42,88KB)
PDFuchw. nr 1373 w sprawie zmiany planu finansowego budzetu Piwiatu Krapkowickiegoo na 2018 r. wraz z zalacz.pdf (67,08KB)